Javna razgrnitev in javna obravnava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj, skrajšani postopek

16. 1. 2017 54