Obvestilo o pričetku del na Triglavski cesti in spremenjenem prometnem režimu

19. 6. 2017 4