Iskanje pogodbenih izvajalcev za praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v območju občine Bohinj

9. 2. 2017 17