Strategija razvoja in trženja destinacije Bohinj (SRTDB) 2012-2016 z načrtom nove destinacijske blagovne znamke