Namera o oddaji poslovnega prostora v lasti Občine Bohinj v najem

12. 7. 2017 3