e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Abanet NLB Klik Hal mBills
Okolje in prostor
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del
Taksa: 35,00 EUR
Zahteva za izdajo mnenja
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo izjave predkupnega upravičenca o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe
Taksa: Brezplačno
Pobuda za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge Brezplačno)
Vloga za izdajo potrdila za parcelacijo na stavbnem zemljišču
Taksa: 3,00 EUR
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo soglasja k projektnim rešitvam (občinske ceste)
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste
Taksa: 40,70 EUR (za e-vloge 36,20 EUR)
Vloga za zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge 25,00 EUR)
Vloga za zaporo občinske ceste zaradi prireditve
Taksa: 44,50 EUR (za e-vloge 40,00 EUR)
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za obročno odplačevanje komunalnega prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje
Taksa: Brezplačno
Vloga za prijavo občinske takse ter pridobitev soglasja za izvajanje dejavnosti na javni površini
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - zaradi vselitve v novogradnjo
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za pridobitev sklenitev služnostne pogodbe na zemljišču v lasti Občine Bohinj
Taksa: Brezplačno
Vloga za pridobitev soglasja za snemanje filmov, videospotov in videoproduktov za javno predvajanje
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za pridobitev dovoljenja za taborjenje
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Družbene dejavnosti
Splošne vloge
Turizem, kmetijstvo in gospodarstvo
Gospodarsko javne službe
Varstvo osebnih podatkov