Ureditev hudournika Kremenjak, ki teče mimo rojstne hiše dr. Janeza Mencingerja

PREDLOG PROJEKTA

Območje izvedbe

Kratek opis predloga

Podrobnejši opis

FINANČNO OVREDNOTENJE

Približno finančno ovrednotenje vseh stroškov

PREDLAGATELJ-ICA

Ime in priimek