Javno naročilo - Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju občine Bohinj v šolskem letu 2019/2020 in 2020/2021

21.06.2019 253