Predstavitev del

 • neposredno organiziranje in vodenje občinske uprave ter koordinacija dela med posameznimi resorji in nudenje strokovne pomoči delavcem občinske uprave ter skrb za delovno disciplino,
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte po sklepu župana in nadzor nad projekti, ki jih vodijo ostali delavci občinske uprave,
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • skrb za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave iz pristojnosti občine,
 • priprava dnevnega reda za seje občinskega sveta in pomoč pri vodenju sej občinskega sveta,
 • skrb za izobraževanje in strokovno usposabljanje zaposlenih,
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in sodelovanje v upravnih postopkih na drugi stopnji,
 • nadzor nad pravočasnim uresničevanjem sklepov občinskega sveta,
 • skrb za učinkovito izvajanje kadrovske politike občinske uprave,
 • nudenje strokovne pomoči županu,
 • zagotavljanje oz. neposredna pomoč pri razvoju občinske uprave,
 • predstavlja in zastopa občinsko upravo po pooblastilu župana,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
 • opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja.______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30