Poročilo o kakovosti vode

Poročila o kvaliteti pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Bohinj za leto:

Vodovod - naloge

Naloge dejavnosti so:

   
 • distribucija pitne, požarne in industrijske vode, 
 • odčitavanje in redna menjava vodomerov, 
 • redno vzdrževanje vodovodnega sistema in hidrantov,
 • investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema,
 • priprava in nadzor investicij na vodovodnem sistemu, finančno tehnični nadzor, koordinacija del pri izgradnji, izbira izvajalcev, 
 • opravljanje tržnih storitev, 
 • planiranje dela in opreme za izvajanje dejavnosti, 
 • priprava strokovnih podlag za sprejemanje občinskih odlokov, 
 • priprava in izvajanje HACCP sistema, 
 • izdelava katastra komunalne infrastrukture.
 •  

Oskrba s pitno vodo

Občina Bohinj, kot lastnik komunalne infrastrukture preko Režijskega obrata sama upravlja z vodovodi, ki so v njeni lasti. Občina Bohinj ima v lasti vodovodne sisteme Bohinjska Bistrica - Lepence - Log, Nemški Rovt, Nomenj, Bitnje, Stara Fužina - Ribčev Laz, Ukanc in Savica - Polje.

Vrsta objekta

Občina Bohinj

Cevovod

49

Zajetje vode

16

Vodohrani

8

Razbremenilnik tlaka

1

Črpališče

4

Vodomer

1109

UV - dezinfekcija

1

*stanje na dan 4.8.2009

 

Trdota vode 

Porabniki ob nabavi novih pomivalnih strojev, parnih likalnikov in podobnih aparatov pogosto postavljajo vprašanja v zvezi s trdoto vode v vodovodnem sistemu. Trdoto vode tvorijo spojine kalcija in magnezija (karbonati, sulfati, kloridi). Karbonati pomenijo prehodno trdoto, ki izginja pri segrevanju vode, ko izhlapeva CO2. Netopni karbonati pa se takrat kot vodni kamen izločajo na stenah posode (npr. bojler). Preostale spojine predstavljajo tako stalno trdoto vode. Vsota vseh spojin kalcija in magnezija pa je skupna trdota vode. Za merjenje trdote vode obstaja več enot, najpogosteje pa jo merimo v nemških trdotnih stopnjah (°N), pri čemer predstavlja ena nemška stopinja vsebnost 10 mg CaO na liter vode. Poleg te enote poznamo tudi francoske trdotne stopinje in milimole na liter vode (mmol/l). V tabeli so prikazane izmerjene vrednosti skupne, karbonatne in nekarbonatne trdote.

Naselje

Karbonatna trdota
v Nemških stopinjah

Nekarbonatna trdota
v Nemških stopinjah (°n)

Skupna trdota
V Nemških stopinjah (°n)

Bohinjska Bistrica

5,8

0,25

6,05

Nomenj

5,6

0,2

5,8

Nemški Rovt

9,3

0,5

9,8

Voje - Ribčev Laz - Stara Fužina - Ukanc

6,2

0,16

6,36

Bitnje

8,4

0,1

8,5

Gorjuše

13,9

0,1

14

Brod

5,9

0,1

6

Iz zgornje tabele je razvidno, da voda v naštetih ni trda. Za primerjavo nam služi spodnja tabela.

                           

 

Trdota vode

 
 

Trdotne stopinje

 

zelo mehka voda

0 do 4 °n

mehka voda

4 do 8 °n

srednje trda voda

8 do 13 °n

trda voda

13 do 18 °n

zelo trda voda

18 do 30 °n

 

Vodovodni sistemi v lasti Občine Bohinj oskrbujejo s pitno vodo naslednja naselja:

Izviri 

Naselje

 
 

Št. preb.

 
 

Letne kol.
dobavljene
vode (m3) 

 
 

Število 
hidrantov
(kom)

 
 

Za Bistrico

 

Boh. Bistrica

1774

164.924

65

Lepence

36

2.049

3

Log v Bohinju

16

1.160

1

Bitnje

Bitnje

65

2.577

4

Nomenj

Nomenj

182

8.074

11

Mlake

Ribčev Laz

kot rezerva

0

1

Nemški Rovt

Nemški Rovt

105

5.580

8

Voje

 

Stara Fužina

576

40.600

27

Ribčev Laz

155

41.684

13

Ukanc

41

33.770

18

Polje-Kamnje
(delno)

6

585

1

Brod

Brod

94

5.635

4

Vrtina Ševelj, Spodnje Gorjuše I. in II., Žrelo I. do VII.

Gorjuše

161

6.900

17

 

Prekuhavanje pitne vode

(Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06 - 4. in 21. člen)

Potem ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še 1 minuto. Ker se pogoji delovanja na klice spreminjajo z naraščajočo nadmorsko višino, je najbolje vretje podaljšati. Zaradi večje varnosti priporočamo naj voda vre tri minute. Na ta način uničimo ali inaktiviramo vegetativne oblike patogenih bakterij, viruse ter tudi ciste giardiae in kriptosporidijev. Tri minute vretja zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom (npr. bolniki z AIDS-om).

Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku v čisti in pokriti posodi. Tako pripravljeno vodo lahko za pitje uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.

Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo).

Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja oz. drugih napitkov, lahko pa jo zaužijemo v obliki juhe ali kakšne druge jedi.

POVZETEK

 • Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.
 • 3 minute vretja pomeni široko varnost.
 • Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.
 • Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja.
 • Vodo shranimo na hladnem.
 • Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

IVZ RS, Verzija 1, 11.11.2004

 

Popis vodomerov

Odčitavanje vodomerov se za gospodinjstva vrši enkrat letno, med letom pa se zaračunavajo akontacije na osnovi porabe iz preteklega obdobja. Priporočamo, da vodomer občasno kontrolirate tudi med letom, saj se pogosto zgodi, da se pojavijo okvara na internem vodovodu in posledica je nekontrolirano iztekanje vode, kar pa znatno poveča znesek računa. Pri kontroli vodomera bodite pozorni na krogec s svetlimi zarezami, ki se ob pretoku vode skozi vodomer vrti, ko pa so vsi iztoki na internem vodovodnem sistemu zaprti mora ta krogec mirovati (zaradi nihanja tlaka v javnem vodovodnem sistemu se pogosto ta krogec vrti naprej in nazaj). Če vodomer kaže porabo ob vseh zaprtih iztokih to pomeni, da je nekje na internem vodovodu napaka. Stanje vodomerov lahko sporočate na tel: 5770 - 150 ali na e-mail: Opens window for sending emailkomunala(at)obcina.bohinj.si

 

 
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
22 23 24 25 26
27 28 29 30