Informacije v zvezi s projektom Parkiraj & doživi naravo!

 

Naziv projekta: Celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo doživljanje narave
 
Kratek naziv: PARKIRAJ & DOŽIVI NARAVO!
 
Ozadje projekta: Naravni vrednoti (NV) Bohinjsko jezero in Krn – morena oz. Krn in planine pod njim na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) sta zaradi privlačnosti ohranjene naravne in kulturne dediščine zelo obiskani turistični območji. To je pozitivno za lokalni gospodarski razvoj, a netrajnostna mobilnost obiskovalcev s prevlado individualnega avtomobilskega prometa zelo ogroža naravo, predvsem v poletni sezoni. 
 
Namen: Namen projekta je, da se preko povečanja možnosti in privlačnosti obiskovanja omenjenih naravnih vrednot oz. TNP z različnimi oblikami mehke mobilnosti (pohodništvo in kolesarjenje, javni potniški promet) ter z okrepitvijo razumevanja obiskovalcev o vplivu motornega prometa na naravo, zmanjša obremenjenost tukajšnje narave z avtomobilskim obiskom. Tako se bo zagotovila ohranjenost narave ter povečala njena dostopnost in doživljajska privlačnost za vse skupine obiskovalcev in domačine. 
 
Cilji: S projektom želimo doseči večjo dostopnosti obeh vključenih naravnih vrednot za vse skupine obiskovalcev, povečati želimo privlačnost njunega doživljanja ter z zmanjšanjem obremenjenosti z individualnim motornim prometom prispevati k ohranjanju narave.
 
Rezultati: Najpomembnejši rezultati projekta bodo naslednji:
 • nadgraditev šestih parkirišč v bližini NV Bohinjsko jezero z novimi parkomati in zapornicama, kar bo omogočilo uporabo Sistema inteligentnega prometa (ITS) za usmerjanje avtomobilskega prometa&parkiranja ter informiranje glede obiskovanja/doživljanja območja Bohinjskega jezera z mehko mobilnostjo;
 • vzpostavitev dveh točk z infrastrukturo/opremo za izposojo&vračilo koles ter nakup štirinajstih koles za obiskovanje ter doživljanje narave NV Bohinjsko jezero;
 • ureditev parkirišča za 60 avtomobilov s prostorom za obračanje javnega prometa /zasebnih avtobusov pod planino Kuhinja za urejeno parkiranje obiskovalcev;
 • vzpostavitev info točke o pomenu trajnostne mobilnosti za ohranjanje narave na območju naravne vrednote Bohinjsko jezero v prostorih Informacijskega središča TNP v Stari Fužini;
 • pilotna izvedba turističnih paketov z optimalnim kombiniranjem različnih oblik javnega prometa (avtobus, Bohinjska železnica, avtovlak) z obstoječimi ali v projektu vzpostavljenimi možnostmi mehke mobilnosti za sonaravno obiskovanja Bohinjskega jezera in Zg. Posočja. Po testiranju ter izboljšavah se bodo izbrane rešitve ponudile za vpeljavo v redno izvajanje; 
 • štiri nadgrajeni turistični programi interpretacije in doživljanja narave na območju vseh vključenih naravnih vrednot preko njihovega obiskovanja z mehkimi oblikami mobilnosti.
 • izvedba raziskave o optimalni vpeljavi trajnostne mobilnosti na območjih izbranih naravnih vrednot ter pripravljen komunikacijski načrt za njeno vpeljavo;
 
Vrednost: 403.402,50 EUR, od tega 322.722,00 EUR (80% upravičenih stroškov) iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009 - 2014
Partnerji: Triglavski narodni park (vodilni partner), Občina Bohinj, Občina Kobarid, Turizem Bohinj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Posoški razvojni center, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti-Inštitut za slovensko narodopisje
 
Obdobje trajanja: 4. marec 2015 – 31. december 2016
 
Več informacij:
http://www.eeagrants.org (uradna spletna stran finančnega mehanizma)
http://www.eeagrants.si (nacionalna spletna stran finančnega mehanizma)
http://www.svrk.gov.si (spletna stran nosilca programa)
 

 

NOVICE O PROJEKTU

E-novičnik projekta Parkiraj & Doživi naravo! 
E-novičnik projekta Parkiraj & doživi naravo! ureja projektni partner CTRP Kranj. V njem si poleg predstavitve samega projekta lahko preberete kaj vse je bilo v projektu izvedeno od njegove začetka v marcu 2015. Tako boste izvedeli o številnih izobraževalnih in promocijskih dogodkih na temo trajnostne mobilnosti.

 

 

V BOHINJU VZPOSTAVLJENI DVE TOČKI ZA IZPOSOJO&VRAČILO KOLES

V sklopu projekta Parkiraj&doživi naravo, katerega namen je z različnimi oblikami mehke mobilnosti povečati možnosti in privlačnosti obiskovanja naravnih vrednot v Triglavskem narodnem parku ter zmanjšati obremenjenost tukajšnje narave z avtomobilskim obiskom, smo v občini Bohinj nakupili 14 novih treking koles z dodatno opremo (čelade, otroška stolčka) ter vzpostavili dve novi točki z infrastrukturo/opremo za izposojo&vračilo koles, katerih namen je omogočiti povezovanje javnega potniškega prometa z mehko mobilnostjo za še bolj doživeto obiskovanje NV Bohinjsko jezero.

Prva točka za izposojo in vračilo koles se je vzpostavila v centru Bohinjske Bistrice, na naslovu Triglavska cesta 37B, druga pa v Centru TNP Bohinj v Stari Fužini, kjer bo vzpostavljena tudi info točka o pomenu trajnostne mobilnosti za ohranjanje narave na območju naravne vrednote Bohinjsko jezero.

 

  

Avtor fotografije: arhiv Občine Bohinj

Kolesa je mogoče rezervirati preko rezervacijskega obrazca, ki je dostopen na spletni strani Turizma Bohinj: http://www.bohinj.si/si/poletje/aktivno_poletje/kolesarjenje/najem-treking-koles

Cena izposoje koles je 13 EUR/dan. V ceni je vključena čelada, otroški stolček ter ključavnica.

 

Kolesa so že bila dana v uporabo in sicer smo jih preizkusili na brezplačnemu rekreativnemu dogodku „S kolesom po Bohinju“, ki je potekal v okviru tedna mobilnosti, organiziral pa ga je RAGOR v sklopu  Europe Direct Gorenjska. S kolesi smo se podali po enih najlepših kolesarskih poti t.i. Klodičevi kolesarski poti od Bohinjske Bistrice do Ribčevega Laza in Stare Fužine.

  

Avtor fotografije: Maja Šilc

V bodoče si želimo mrežo točk za izposojo&vračilo koles še nadgraditi in v sistem vključiti čim več lokalnih ponudnikov koles.

 

 

PARKIRNA OPREMA

V sklopu projekta je Občina Bohinj z novimi parkirnimi avtomati opremila tudi vsa parkirišča v okolici Bohinjskega jezera. 

Nabavljenih je bilo 5 parkirnih avomatov ter 2 avtomatski plačilni blagajni skupaj z vhodno in izhodno zapornico. Poleg pakirne opreme smo parkirišča opremili tudi s signalnimi tablami za vodenje do parkirišč, ki prikazujejo tudi zasedenost parkiršč. Na ta način voznikom ne bo potrebno več iskati prostega parkinega mesta, ampak bo glede zasedenosti prostih mest obveščen že pred prihodom na samo parkirišče.

  

 

  

  

  

   

 

Avtor fotografij: arhiv Občine Bohinj in Mitja Sodja
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23 25 26
27 28 29 30