Ravnanje z odpadki

Naloge dejavnosti so:

  1. organiziranje odvažanja, odlaganja odpadkov iz gospodinjstev in drugih dejavnosti, 
  2. organiziranje ločenega zbiranja odpadkov,
  3. organiziranje letnega rednega zbiranja, odvoza in odlaganja kosovnih odpadkov, 
  4. redno vzdrževanje posod za odpadke na skupnih zbirališčih, 
  5. organiziranje zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov, 
  6. vodenje in ažuriranje katastra ekoloških otokov.
  7.  

 

Samostojno izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov:

Občinski svet Občine Bohinj je 16.7.2009 na svoji 29. seji sprejel Odlok o razveljavitvi odloka za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Bohinj. 

S tem je bila usklajena pravna podlaga za samostojno izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov. Začetek samostojnega izvajanja te službe bo predvidoma v začetku leta 2010. Hkrati s samostojnim izvajanjem te službe pripravljamo spremembe načina obračunavanja količine odpadkov, predvideno pa je tudi povečevanje količin ločeno zbranih odpadkov - tako na ekoloških otokih kot tudi z zbiranjem od vrat do vrat. Ker je za spremembe potreben čas, izvedba samostojnega zbiranja pa nam bo poleg časa pobrala tudi precej energije, ne pričakujte takojšnjih sprememb. Te bodo postopne, o njih pa boste ustrezno sproti obveščeni.

Navodila za ločevanje odpadkov:

Izobraževalni eko film o reciklaži odpadne embalaže pa je na voljo na naslednji povezavi:

Seznam zbirnih centrov, ki so v sistemu družbe Slopak in v katerih je mogoče oddati ločeno zbrane odpadke, je na voljo na naslednji povezavi:

 

 

Koledar odvoza odpadkov

 

 

Urnik odlaganja odpadkov na zbirnem centru

 

URNIK ODLAGANJA ODPADKOV

(POLETNI ČAS)

16.3. - 14.11.

 
Ponedeljekod 7. do 18. ure
Sredaod 7. do 18. ure
Sobotaod 7. do 12. ure

           

 

URNIK ODLAGANJA ODPADKOV

(ZIMSKI ČAS)

15.11. - 15.3.

 
Ponedeljekod 7. do 16. ure
Sredaod 7. do 16. ure
Sobotaod 8. do 12. ure

 

Izven zgoraj določenih terminov je odlaganje odpadkov PREPOVEDANO.

 

 

Ekološki otoki v Bohinju
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
22 23 24 25 26
27 28 29 30