Vloga za popolno ali delno zaporo občinske ceste

Opis:
Vlogo za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo ceste vloži predlagatelj zapore ceste. 

Za popolno ali delno zaporo se zaprosi zaradi raznih prireditev, ki se odvijajo na občinskih cestah ter zaradi večjih vzdrževalnih del, pri rekonstrukcijah in novogradnjah infrastrukture. 

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času zapore. 

Predlagatelj popolne in delne zapore mora o njej in o preusmeritvi obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste. 

 

Zahtevane priloge:

 • elaborat prometne ureditve o zapori ceste ali tipska shema zapore;
 • soglasje lastnika, če bo preusmeritev prometa potekala po zasebnem zemljišču.

 

Pravna podlaga:

 • Zakon o cestah 
 • Odlolk o občinskih cestah Občine Bohinj 

 

Kontakt:
Oddelek za okolje in prostor
2. nadstropje soba št. 15
telefon: 04 577 01 26
elektronska pošta: Opens window for sending emailobcina(at)bohinj.si  

 

Upravna taksa:

 • 25,00 EUR - delna ali popolna zapora zaradi izvajanja del na cesti (po tar. št. 30 c, č)
 • 40,00 EUR - delna ali popolna zapora zaradi prireditve na cesti (po tar. št. 30 d, e)
 • 25,00 EUR - za ureditev cestnega priključka na javno cesto (po tar. št. 30 o) 
 • 36,30 EUR - za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in drugih del (po tar. št. 30 p) 

Opens external link in new windowZakon o upravnih taksah 

Upravno takso se lahko plača:

 • na sedežu občine z gotovino,
 • s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko
  • koda namena GOVT
  • račun št. 0110 0404 0355 195
  • sklic na št. SI11 75035-7111207-2017.

 

Obrazec:  
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
22 23 24 25 26
27 28 29 30