Skupna raba

Naloge dejavnosti so:

  • košnja trave v parkih in zelenicah,
  • urejanje in vzdrževanje cvetličnih gredic,
  • zimsko in letno vzdrževanje cest,
  • pluženje in posipanje lokalnih in krajevnih cest,
  • vzdrževanje parkirišč,
  • vzdrževanje pokopališč.

 

Zimska služba

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, ki omogočajo prevoznost cest in varnost cestnega prometa v zimskih razmerah. O zimskih razmerah govorimo takrat, kadar je zaradi zimskih vremenskih pojavov kot sta sneg in poledica ogroženo normalno odvijanje prometa. Varnost udeležencev v cestnem prometu je odvisna od pravočasnega in ustreznega ukrepanja pooblaščenih služb in izvajalcev zimske službe.

Zimska sezona praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta.

Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če je na cestah I. in II. prednostnega razreda do 10 cm snega, na drugih cestah pa 15 cm snega, promet pa je možen z uporabo zimske opreme (zimske gume, snežne verige).

Razvrstitev cest:

Predn.
Razred
Vrsta ceste Prevoznost ceste Sneženje Močno sneženje
I avtoceste, hitre ceste 24 ur zagotoviti prevoznost vozišč, pomembnejših križanj, dovozov k večjim parkiriščem in odstavnih pasov zagotoviti prevoznost vsaj enega voznega pasu in dovozov k večjim parkiriščem
II ceste s PLDP >4000, glavne ceste, glavne mestne ceste, pomembnejše regionalne ceste od 5. do 22. ure zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 ur med 22. in 5. uro zagotoviti prevoznost
(pri več pasovnicah prevoznost vsaj enega voznega pasu), možni zastoji do 2 ur predvsem med 22. in 5. uro
III ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste od 5. do 20. ure zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 ur predvsem med 20. in 5. uro zagotoviti prevoznost
(pri več pasovnicah vsaj
enega voznega pasu),
možni zastoji predvsem
med 20. in 5. uro
IV ostale lokalne ceste, mestne in krajevne ceste od 7. do 20. ure zagotoviti prevoznost; upoštevati krajevne potrebe zagotoviti prevoznost;
možni krajši zastoji možni zastoji do enega dne
V javne poti, parkirišča,
kolesarske povezave
upoštevati krajevne
potrebe
zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne zagotoviti prevoznost;
možni večdnevni zastoji
VI ceste, ki se v zimskih razmerah zapro

Kljub zgoraj navedenim časom prevoznosti cest (tretji stolpec) v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih ali plazovih, prevoznosti ni mogoče vedno zagotoviti. Kritične odseke cest je v takih primerih potrebno označiti z ustrezno prometno signalizacijo. Enako velja tudi za poledico, če je zaradi padavin cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

 

Pomembna pojasnila glede zimske službe


Občane pozivamo, da upoštevajo Odlok o občinskih cestah Občine Bohinj (UVOB 1/00).

Predvsem opozarjamo na 47. člen, ki prepoveduje metanje snega ali kakršnih koli predmetov na cesto.

Nadalje 49. člen opredeljuje obveznosti sosedov ob občinski cesti. Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda.

Dovoz k stanovanjskim in počitniškim hišam čistijo lastniki sami, v gosto naseljenih stanovanjskih središčih pa se čiščenje izvaja z vnaprej napovedanimi akcijami v nočnem času. Največjo težavo v nočnem času povzročajo občasni stanovalci, ki svoja vozila puščajo na občinskih cestah in s tem onemogočajo hitro in učinkovito odstranjevanje snega.

Občasnim obiskovalcem in prebivalcem priporočamo, da si priskrbijo zimsko opremo (za avtomobil primerne pnevmatike in verige) in lopato (za pripravo parkirišča oz. čiščenje dovoza).

 

Z ustrezno visokimi koli je potrebno označiti meje ograj in drugih ovir, ki bi lahko poškodovali plužne naprave. Stroj lahko kljub temu lahko poškoduje lastnino (zaradi slabe vidljivosti, neoznačena lastnina). Vsako poškodbo zasebne lastnine s strani vzdrževalca javnih prometnih površin, ki je nastala izven varovalnega  pasu cestnega telesa, je potrebno prijaviti najkasneje v treh dneh na tel. št.: (04)577 01 50.

Odlaganje snega iz zasebnih na javne površine ni dovoljeno.

Koordinator zimske službe: Janko Rožič, tel. št.: 031 706 513

 
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
22 23 24 25 26
27 28 29 30