Vloga za pridobitev dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom IN vloga za prijavo uporabe zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Opis:
Vlogo lahko poda fizična ali pravna oseba – organizator prireditve.

Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave in bodo presegale mejne ravni določene z  Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, poda pisno vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v skladu z drugim odstavkom 94. člena Zakona o varstvu okolja.

Način uporabe zvočnih naprav ureja Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup. V skladu s 6. členom te Uredbe je potrebno v vlogi navesti naslednje podatke: odgovorno osebo organizatorja prireditve, kraj prireditve, čas poteka prireditve, čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav, vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave in mesto namestitve zvočnih naprav.

6. člen Uredbe tudi določa, da je potrebno vlogi priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga mora zagotoviti organizator prireditve. 

V primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 8. člena Uredbe in priloge 2, upravni organ lahko izda dovoljenje brez poročila o emisiji hrupa, vendar pa mora organizator dostaviti načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000 in dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav. Zvočne naprave pa se lahko uporabljajo na prireditvi brez pridobitve dovoljenja, če je njihova uporaba skladna z 12. členom Uredbe. V tem primeru je potrebno uporabo zvočnih naprav prijaviti lokalni skupnosti. 

Vlagatelj odda vlogo v tajništvu Občine Bohinj ali po pošti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. 

 

Zahtevane priloge:

  •  poročilo o emisiji hrupa v okolje,

ali 

  • načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice in dokumentacija o nazivni električni moči zvočnikov in število zvočnikov. 

 

Pravna podlaga:

 

Kontakt:
Oddelek za kmetijstvo in turizem
2. nadstropje soba št. 19
telefon: 04 577 01 28
elektronska pošta: Opens window for sending emailobcina(at)bohinj.si    

 

Upravna taksa:
22,60 EUR - za pridobitev dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
tar. št. 1 in 3 Opens external link in new windowZakon o upravnih taksah   

4,50 EUR - za prijavo uporabe zvočnih naprav za katero ni potrebni pridobiti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
tar. št. 1 Opens external link in new windowZakon o upravnih taksah

Upravno takso se lahko plača:

  • na sedežu občine z gotovino,
  • s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko
    • koda namena GOVT
    • račun št. SI56 0110 0404 0309 120
    • sklic na št. SI11 75035-7111002-2017.

 

Obrazec: 
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17
18
19
20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017
četrtek, 19. oktober 2017