Obvestilo lokalne skupnosti o prireditvi - shodu

Opis:
Vlogo lahko poda fizična ali pravna oseba – organizator.

Na podlagi 14. člena Zakona o javnih zbiranjih  mora o organizaciji javne prireditve oziroma shoda organizator obvestiti lokalno skupnost. Le ta izda potrdilo, da je z organizacijo prireditve oz. shoda seznanjena. Potrdilo lokalne skupnosti predloži organizator skupaj z vlogo in vso potrebno dokumentacijo pristojnemu organu. 

V prijavi se navede kraj, vrsto prireditve ter datum in čas trajanja prireditve.

 

OPOZORILO:
Skladno s 133. členom Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/16 in 11/16) je za območje Pokljuke določeno, da se med 1. marcem in 1. julijem na območju ne izvaja javnih prireditev, tekmovanj in drugih organiziranih akitvnosti, razen rednih treningov in z njimi povezanih manjših tekmovanj tekačev in biatloncev ter prireditev Slovnske vojske brez ozvočenja. 

 

Pravna podlaga:

 

Kontakt:
Oddelek za kmetijstvo in turizem
2. nadstropje soba št. 19
telefon: 04 577 01 28
elektronska pošta: Opens window for sending emailobcina(at)bohinj.si  

 

Upravna taksa:
Takse prosto
Opens external link in new windowZakon o upravnih taksah 

 

Obrazec: 
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17
18
19
20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017
četrtek, 19. oktober 2017