Vloga za prijavo in podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Opis:
Vlogo lahko poda gostinec oz. kmet, ki opravlja gostinsko dejavnost.

Gostinec oz. kmet mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti pristojni službi 15 dni pred:

 • začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto (v primeru podaljšanega obratovalnega časa),
 • začetkom obratovanja,
 • spremembo obratovalnega časa.

Gostincu, ki prijavi obratovalni čas v skladu s 3. členom državnega Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov oziroma ne zaproša za podaljšani obratovalni čas, po prvi potrditvi ni treba za vsako koledarsko leto ponovno prijavljati razporeda obratovalnega časa, če tega ne spreminja in če ni prišlo do sprememb, ki se nanašajo na podatke o gostinskem obratu.

Vlagatelj odda vlogo v tajništvu Občine Bohinj ali po pošti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. 

 

Pravna podlaga:

 • Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost 
 • Odlok o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju občine Bohinj

 

Kontakt:
Oddelek za kmetijstvo in turizem
2. nadstropje soba št. 19
telefon: 04 577 01 28
elektronska pošta: Opens window for sending emailobcina(at)bohinj.si   

 

Upravna taksa:
4,50 EUR - za podaljšanje obratovalnega časa
tar. št. 1 Opens external link in new windowZakon o upravnih taksah  

Upravno takso se lahko plača:

 • na sedežu občine z gotovino,
 • s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko
  • koda namena GOVT
  • račun št. SI56 0110 0404 0309 120
  • sklic na št. SI11 75035-7111002-2017.

 

Obrazec:  
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17
18
19
20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017
četrtek, 19. oktober 2017