Vloga za izračun komunalnega prispevka

Opis:
Vlogo lahko poda investitor oziroma lastnik objekta ali njegov pooblaščenec, ki se mora izkazati s pisnim pooblastilom.

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja stavbnih zemljišč z komunalno infrastrukturo in se odmeri na zahtevo investitorja oz. lastnika objekta, ki se na novo priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne infrastrukture ali povečuje priključno moč obstoječih priključkov.
 

Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov. 

Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

Pravna podlaga:

 • Zakon o prostorskem načrtovanju 
 • Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč 
 • Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka 

 

Kontakt:
Oddelek za okolje in prostor
2. nadstropje soba št. 15
telefon: 04 577 01 26
elektronska pošta: Opens window for sending emailobcina(at)bohinj.si  

 

Upravna taksa:
22,60 EUR
tar. št. 1 in 3 Opens external link in new windowZakon o upravnih taksah 

Upravno takso se lahko plača:

 • na sedežu občine z gotovino,
 • s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko
  • koda namena GOVT
  • račun št. SI56 0110 0404 0309 120
  • sklic na št. SI11 75035-7111002-2017.

 

Obrazec:  
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
22 23 24 25 26
27 28 29 30