Pobuda za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Bohinj

Opis:
Vlogo lahko poda lastnik nepremičnine oziroma njegov pooblaščenec, ki se mora izkazati s pisnim pooblastilom.

Vlagatelj poda pobudo za spremembo namembnosti zemljišča, če se želi vključiti v postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj. Skladno s 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju morajo biti razvojne potrebe drugih oseb, ki so podane v obliki pobude po spremembi namenske rabe zemljišč, ustrezno utemeljene. Občina jih pri pripravi osnutka občinskega prostorskega načrta upošteva le, če izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Postopki sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ne tečejo vsako leto. Postopki so tudi precej dolgotrajni (trajajo več let).

 

Pravna podlaga:

 • Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

  Potek postopka je predpisan v Zakonu o prostorskem načrtovanju, od 46. do 52 člena. Postopek se zaključi z odlokom, ki ga občina objavi v uradnem glasilu.

 

Kontakt:
Oddelek za okolje in prostor
2. nadstropje soba št. 18
telefon: 04 577 01 21
elektronska pošta: Opens window for sending emailobcina(at)bohinj.si 

 

Upravna taksa:
4,50 EUR
tar. št. 1 Opens external link in new windowZakona o upravnih taksah  

Upravno takso se lahko plača:

 • na sedežu občine z gotovino,
 • s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko
  • koda namena GOVT
  • račun št. SI56 0110 0404 0309 120
  • sklic na št. SI11 75035-7111002-2017.

 

Obrazec: 
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
22 23 24 25 26
27 28 29 30