Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča

Opis:
Vlogo lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba. Rok za izdajo je 15 dni od vložitve vloge.

Potrdilo vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa občinski prostorski načrt, ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora. 
Potrdilu je na zahtevo vlagatelja priložena kopija grafičnega dela občinskega prostorskega načrta.    
Potrdilo velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta. V potrdilu je navedeno, če se sprememba prostorskega načrta pripravlja.
 

Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne  takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.

 

Pravna podlaga:

  • Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

 

Kontakt:
Oddelek za okolje in prostor
2. nadstropje soba št. 18
telefon: 04 577 01 19
elektronska pošta: Opens window for sending emailobcina(at)bohinj.si

 

Upravna taksa:
22,70 EUR
tar. št. 37 Opens external link in new windowZakona o upravnih taksah 

Upravno takso se lahko plača:

  • na sedežu občine z gotovino,
  • s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko
    • koda namena GOVT
    • račun št. SI56 0110 0404 0309 120
    • sklic na št. SI11 75035-7111002-2017.

 

Obrazec: 
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
22 23 24 25 26
27 28 29 30