Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Bohinj

Opis:
Do denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v občini Bohinj, ki na tem naslovu tudi dejansko prebivajo. Upravičenci do pomoči so tisti občani, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se, ne po lastni krivdi, zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, ipd) znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.

Denarna pomoč v Občini Bohinj je enkratna denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli praviloma enkrat letno, kot pomoč pri reševanju psihosocialne problematike posameznika ali njegove družine. 

Enkratna denarna pomoč se upravičencem dodeli v obliki nakazila na osebni račun ali v funkcionalni obliki. 

Vlagatelj odda vlogo v tajništvu Občine Bohinj ali po pošti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. 

 

Pravna podlaga:

  •  Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Bohinj 

 

Kontakt:
Oddelek za družbene dejavnosti
1. nadstropje soba št. 8
telefon: 04 577 01 15
elektronska pošta: Opens window for sending emailobcina(at)bohinj.si 

 

Upravna taksa:
Takse prosto
Opens external link in new windowZakon o upravnih taksah  

 

Obrazec:
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
22 23 24 25 26
27 28 29 30