Vloga za pridobitev prispevka ob rojstvu otroka

Opis:
Prispevek ob rojstvu otroka pripada staršem otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima vsaj z enim od staršev stalno bivališče v Občini Bohinj.

Prispevek za novorojenca je enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. 

Denarno pomoč lahko upravičenec zahteva v roku 6 mesecev od rojstva otroka.

Vlagatelj odda vlogo v tajništvu Občine Bohinj ali po pošti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. 

 

Pravna podlaga:

  •  Odlok o prispevku za novorojence v Občini Bohinj 

 

Kontakt:
Oddelek za družbene dejavnosti
1. nadstropje soba št. 8
telefon: 04 577 01 15
elektronska pošta: Opens window for sending emailobcina(at)bohinj.si 

 

Upravna taksa:
4,50 EUR
tar. št. 1 Opens external link in new windowZakon o upravnih taksah  

Upravno takso se lahko plača:

  • na sedežu občine z gotovino,
  • s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko
    • koda namena GOVT
    • račun št. SI56 0110 0404 0309 120
    • sklic na št. SI11 75035-7111002-2017.

 

Obrazec:

 

Opomba:

  • Možnost elektronskega izpolnjevanja vloge______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
22 23 24 25 26
27 28 29 30