Uradni vestniki Občine Bohinj v letu 2016

Razvrsti predpise po: Naslov / Vrsta datoteke / Velikost
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 11/16
pdf Uradni vestnik št. 11-2016.pdf (269 KB)
 • Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2017
 • Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj
 • Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2017
 • Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2017
 • Sklep o določitvi cen za leto 2017
   Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 10/16
   pdf Uradni vestnik št. 10-2016.pdf (579 KB)
   • Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Bohinj
   • Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občine Bohinj
   • Odlok o priznanjih Občine Bohinj
   • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
   • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
   • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
   • Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Bohinj
   • Popravek Odloka o predkupni pravici Občine Bohinj
    Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/16
    pdf Uradni vestnik št. 9-2016.pdf (587 KB)
    • Odlok o predkupni pravici Občine Bohinj
    • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Bohinj
    • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
    • Popravek sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj
    Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/16
    pdf Uradni vestnik št. 8-2016.pdf (497 KB)
    • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj
    Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/16
    pdf Uradni vestnik št. 7-2016.pdf (691 KB)
    • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj
    • Popravek obvestila o povečanju višine razpisanih sredstev za javni razpis za spodbujanje gospodarstva
    Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 6/16
    pdf Uradni vestnik št. 6-2016.pdf (569 KB)
    • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2016-I
    • Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bohinj
    • Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bohinj
    • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
    Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/16
    pdf Uradni vestnik št. 5-2016.pdf (542 KB)
    • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bohinj
    • Odlok o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda
    • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Bohinj
    • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka plovbnem režimu v Občini Bohinj
    • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
    Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/16
    pdf Uradni vestnik št. 4-2016.pdf (1.8 MB)
    • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Bohinj
    • Odlok o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda
    • Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2015
    • Sklep o določitvi pogojev delovanja vstopno izstopnih mest
    Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/16
    pdf Uradni vestnik št. 3-2016.pdf (491 KB)
    • Odločba o ugotovitvi, da 1., 2., 4. in 5. točka prvega odstavka 3. člena Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera niso v neskladju z Ustavo.
    Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/16
    pdf Uradni vestnik št. 2-2016.pdf (544 KB)
    • Odlok o plovbnem režimu v občini Bohinj
    • Odlok o zunanjem izgledu objektov in okolice
    • Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj
    Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/16
    pdf Uradni vestnik št. 1-2016.pdf (476 KB)
    • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj za programsko obdobje 2015 - 2020    ______________________

    Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu

    - ponedeljek: 08. - 11. ure 
    - sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
    - petek: 08. - 11. ure

    Poslovni čas sprejemne pisarne

    - pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
    - sreda: 07. - 17. ure 
    - petek: 07. - 13. ure

    Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki

    - ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
    - sreda: 13. - 15. ure

    Telefonska št.:
    • 04 577 01 16 - MIR Bohinj
    • 04 620 03 11 - MIR Bled
    • 041 716 947  - dežurni redar

    Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica

    -torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
    -četrtek: 
    08. - 12. in 13. - 17. ure
    Telefonska št.: 
     • 04 574 74 00

    ______________________

    Vreme

    ______________________
    Oktober - 2017
    P T S č P S N
      01
    02
    03 04 05
    06
    07 08
    09
    10
    11 12
    13
    14 15
    16
    17
    18
    19
    20 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31  
    ponedeljek, 02. oktober 2017
    četrtek, 19. oktober 2017