Kultura

Na področju kulture občina izvaja vrsto nalog, s katerimi ohranja in razvija različne oblike kulturne dejavnosti. Nekatere pomembnejše naloge, ki so v pristojnosti občine, so:

   
 • opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge na področju kulture, 
 •  
 • skrbi za delovanje javnih zavodov in neprofitnih organizacij s področja kulture, 
 •  
 • zagotavlja pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove programe, 
 •  
 • opravlja naloge na področju varovanja kulturne dediščine, 
 •  
 • izvaja naloge statusno-pravnega značaja za javne kulturne zavode, ki jih je ustanovila oziroma soustanovila občina Bohinj, 
 •  
 • pripravlja in izvaja letni javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, 
 •  
 • zagotavlja sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena, 
 •  
 • razglaša spomenike lokalnega pomena, 
 •  
 • zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v javno infrastrukturo na področju kulture.______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30