Uradni vestniki Občine Bohinj v letu 2015

Razvrsti predpise po: Naslov / Vrsta datoteke / Velikost
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/15
pdf Uradni vestnik št. 8-2015.pdf (258 KB)
 • Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2016 
 • Sklep o določitvi cen za leto 2016
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/15
pdf Uradni vestnik št. 7-2015.pdf (197 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2015-II
 • Sklep o spremembi sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v organizacijski enoti vrtec
 • Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2016
 • Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2016
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 6/15
pdf Uradni vestnik št. 6-2015.pdf (116 KB)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj za programsko obdobje 2015 - 2020
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/15
pdf Uradni vestnik št. 5-2015.pdf (656 KB)
 • Odlok o opravljanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bohinj
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah
 • Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj za programsko obdobje 2015 - 2020
 • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/15
pdf Uradni vestnik št. 4-2015.pdf (595 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2015 - rebalans I
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu v Občini Bohinj
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v občini Bohinj
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v občini Bohinj
 • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/15
pdf Uradni vestnik št. 3-2015.pdf (169 KB)
 • Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja
  gospodarstva v občini Bohinj
 • Pravilnik o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine – tradicionalno
  sušenje krme v kozolcih
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/15
pdf Uradni vestnik št. 2-2015.pdf (89 KB)
 • Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2014 
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/15
pdf Uradni vestnik št. 1-2015.pdf (101 KB)
 • Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in Vogar – planina Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk
 • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro ______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu

- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure

Poslovni čas sprejemne pisarne

- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure

Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki

- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar

Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica

-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17
18
19
20 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017
četrtek, 19. oktober 2017