Imenovanje volilnih odborov


Javni poziv za imenovanje volilnih odborov

04.07.2014

Zakon o lokalnih volitvah določa, da glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori. Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini. Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji. 

Ker je predsednik Državnega zbora dne 24.06.2014 razpisal redne splošne lokalne volitve 2014 (razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/14), objavljamo naslednji

 JAVNI POZIV

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane pozivamo, da do vključno 31. julija 2014 posredujejo Občinski volilni komisiji Občine Bohinj predloge za imenovanje volilnih odborov.  Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov priložiti njegovo Opens external link in new windowpisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil Občinsko volilno komisiji o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom.

Instruktivni obrazci, soglasja in izjave bodo dostopni na spletni strani Občine Bohinj, mogoče pa jih bo dobiti tudi na Občini Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica. 

Morebitne predloge posredujte na naslov Občina Bohinj, Občinska volilna komisija, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.  

Občinska volilna komisija bo, v skladu z določbami zakona, pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevala predloge političnih strank in neodvisnih list, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v Občinski svet izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov. Če bo predlogov premalo pa bo za manjkajoče člane določila predloge drugih organizaciji v občini in občanov.

 

Občinska volilna komisija

 

______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17
18
19
20 21
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017
četrtek, 19. oktober 2017