Splošne informacije


POSTOPEK KANDIDIRANJA

21.7.2014

ŽUPAN

Kandidata za župana, ki se voli po večinskem načelu določijo politične stranke v občini in volivci.

Politična stranka določi kandidata za župana po postopku, določenim z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate morajo določiti s tajnim glasovanjem.

Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi kandidata za župana Občine Bohinj za lokalne volitve 2014, je 57 podpisov volivcev, ki imajo stalno prebivališče v Občini Bohinj.

 

OBČINSKI SVET

Liste kandidatov za člane občinskega sveta, ki se volijo po proporcionalnem načelu, določijo politične stranke v občini.

Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli (v Občini Bohinj se voli 16 članov občinskega sveta, Občina Bohinj je ena volilna enota).

Politična stranka določi kandidate za člane občinskega sveta po postopku, določenim z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate morajo določiti s tajnim glasovanjem.

Listo kandidatov v volilni enoti oziroma občini lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti oziroma občini. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 1000. Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi listo kandidatov za člane občinskega sveta za lokalne volitve 2014, je 29 podpisov volivcev, ki imajo stalno prebivališče v Občini Bohinj.

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Kandidate za člane krajevne skupnosti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališče. Podatke v seznamu podpisnikov overi organ, ki vodi evidenco volilne pravice – Upravna enota Radovljica.

Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne skupnosti po postopku, določenim z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate morajo določiti s tajnim glasovanjem. 

 


VLOŽITEV KANDIDATURE

21.7.2014

Podporo s podpisi lahko volivci zbirajo od 21.07.2014 do vključno 10.09.2014 na obrazcih, ki jih je predpisala Državna volilna komisija in so dostopni na Krajevnem uradu v Bohinjski Bistrici.

Lista kandidatov mora biti sestavljena po določbah 70.a člena Zakona o lokalnih volitvah, in sicer tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur oziroma mest na kandidatni list ter svoje kandidate oziroma kandidatke na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično po spolu.

Navedeno ne velja za kandidatne liste, na katerih so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, pri čemer mora biti na kandidatni listi, na katero so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega od spolov in sicer izmenično po spolu po sistemu »zadrge«.

Kandidatura oziroma lista kandidatov mora vsebovati:

  • oznako volilne enote,
  • ime predlagatelja,
  • ime liste kandidatov,
  • osebne podatke kandidatov (ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga opravlja, naslov stalnega prebivališča, ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov).

Kandidaturi oziroma listi kandidatov morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov ter določeno najmanjše število podpisov volivcev na predpisanih obrazcih.

Kandidaturi oziroma listi kandidatov, ki jo vloži politična stranka, morajo biti priložena tudi pravila politične stranke o določanju kandidatov oziroma list kandidatov in zapisnik o določitvi kandidatov oziroma list kandidatov.

Ime liste kandidatov, ki jo je vložila politična stranka, je ime politične stranke. Sestavni del imena liste je lahko tudi skrajšano ime stranke ali kratica njenega imena. Imenu se lahko doda simbol oziroma znak stranke.

Če dvoje ali več političnih strank vloži skupno listo kandidatov, določijo ime skupne liste, pri čemer mora biti razvidno, da gre za skupno listo dveh ali več političnih strank.

Ime liste kandidatov, ki jo vložijo volivci, določijo sami volivci. Če ime liste ni določeno, se za ime liste šteje ime in priimek prvega kandidata na listi. Če je predlagatelj kandidature oziroma liste kandidatov skupina volivcev, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek enega izmed teh volivcev z dodatkom »in skupina volivcev«. Ime predlagatelja se šteje tudi za ime liste, če volivci niso določili drugega imena liste.

Kandidature oziroma liste kandidatov se morajo predložiti občinski volilni komisiji najpozneje petindvajseti dan pred dnem glasovanja do 19 ure, to je do 10.09.2014. 

 

______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23 25 26
27 28 29 30