Uradni vestniki Občine Bohinj v letu 2013

Razvrsti predpise po: Naslov / Vrsta datoteke / Velikost
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/13
pdf Uradni vestnik št. 7-2013.pdf (200 KB)
 • Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2014
 • Odlok o plovbnem režimu v Občini Bohinj
 • Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toploto iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Bohinjska Bistrica«
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Bohinj
 • Sklep o določitvi cen voženj s turistično ladjo
 • Sklep o določitvi cen za leto 2014
 • Sklep o določitvi največjega števila dovoljenj in višini letne takse za avto-taksi prevoze v Občini Bohinj za leto 2014
 • Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2014
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 6/13
pdf Uradni vestnik št. 6-2013.pdf (73 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2013 - II
 • Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu športno rekreacijski center »Danica« v Bohinjski Bistrici (ZN ŠRC Danica, Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/99, 8/06)
 • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/13
pdf Uradni vestnik št. 5-2013.pdf (62 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o postavljanju turistične signalizacije, reklamnih objektov in nameščanju neprometnih oznak
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov 
 • Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Bohinj
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/13
pdf Uradni vestnik št. 4-2013.pdf (120 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2013 - I
 • Pravilnik o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine - tradicionalno sušenje krme v kozolcih
 • Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina - Voje in Vogar - planina Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/13
pdf Uradni vestnik št. 3-2013.pdf (90 KB)
 • Odlok o (3) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico
 • Tehnični popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj
  Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/13
  pdf Uradni vestnik št. 2-2013.pdf (135 KB)
  • Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2012
  • Odlok o oskrbi s pitno vodo v na območju Občine Bohinj
  Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/13
  pdf Uradni vestnik št. 1-2013.pdf (39 KB)
  • Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 2013 za sanacijo škode po naravnih nesrečah  ______________________

  Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu

  - ponedeljek: 08. - 11. ure 
  - sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
  - petek: 08. - 11. ure

  Poslovni čas sprejemne pisarne

  - pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
  - sreda: 07. - 17. ure 
  - petek: 07. - 13. ure

  Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki

  - ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
  - sreda: 13. - 15. ure

  Telefonska št.:
  • 04 577 01 16 - MIR Bohinj
  • 04 620 03 11 - MIR Bled
  • 041 716 947  - dežurni redar

  Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica

  -torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
  -četrtek: 
  08. - 12. in 13. - 17. ure
  Telefonska št.: 
   • 04 574 74 00

  ______________________

  Vreme

  ______________________
  Oktober - 2017
  P T S č P S N
    01
  02
  03 04 05
  06
  07 08
  09
  10
  11 12
  13
  14 15
  16
  17
  18
  19
  20 21
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31  
  ponedeljek, 02. oktober 2017
  četrtek, 19. oktober 2017