Kopalne vode na območju Bohinjskega jezera

 

 

V vročih poletnih dneh se številne slovenske reke, jezera, ribniki in gramoznice spremenijo v priložnostna kopališča. Kakovost vode na teh kopališčih je lahko dvomljiva, zato je kopanje varno le na vodnih površinah, ki so temu namenjene. Kopanje v onesnaženi vodi je zdravju škodljivo in ima lahko resne posledice, zato mora biti voda za kopanje ustrezne kakovosti. Predpisane so minimalne higienske in druge zahteve (Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode), po katerih se ugotavlja ustrezna kakovost vode, ter pogoji, ki morajo biti pri tem izpolnjeni.

Skladno z zahtevami, kriteriji evropske in nacionalne zakonodaje za kopalne vode je v Sloveniji do sedaj določenih 48 naravnih kopalnih voda na rekah, jezerih, morju. Od tega 30 na kopalnih območjih in 18 na naravnih kopališčih. To so tista območja na rekah jezerih, morju, ki izpolnjujejo zakonsko določene kriterije za naravne kopalne vode in na katerih se že sicer običajno kopalci zbirajo v večjem številu. Kopalna območja so brez upravljavca, naravna kopališča pa imajo upravljavca.

Kopalne vode glede na način upravljanja delimo na naravna kopališča in kopalna območja. Tako na kopalnih območjih kot na naravnih kopališčih se kopamo na lastno odgovornost!

Na kopalnih območjih lokalne skupnosti skrbijo za postavitev sanitarij in košev za smeti, za dodatno varnost pa posebej ni poskrbljeno. Kopalce nihče ne nadzoruje, vodne površine niso vidno označene, zato se kopalci ne smejo preveč oddaljiti od obale - v jezerih do 100 metrov in v rekah do 30 metrov.

Bohinjsko jezero je naše največje naravno stalno jezero v Sloveniji. Leži v ledeniško izoblikovani jezerski skledi in premore okoli 100 milijonov kubičnih metrov vode. Glavni dotok je Savica, ki izvira v slapu pod steno Komarče. Na Bohinjskem jezeru sta določeni kopalni območji Fužinski zaliv in Ukanc, kopalcev pa ne manjka niti na preostalih delih jezera. Obe območji ležita v Triglavskem narodnem parku, zato se je potrebno držati določenih pravil, ki so namenjena ohranjanju narave.

 

Kakovost kopalnih voda

Na vseh naravnih kopalnih vodah se izvaja nadzor nad kakovostjo vode z državnim monitoringom (spremljanjem) kakovosti naravnih kopalnih voda v času kopalne sezone, ki na celinskih vodah traja od 15. junija do 31. avgusta. Nosilec monitoringa kakovosti naravnih kopalnih voda je ARSO (Agencija RS za okolje), ki deluje pod okriljem MKO (Ministrstva za kmetijstvo in okolje).

Sveži podatki o kakovosti kopalnih voda se nahajajo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje. Izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda se izvaja na merilnih mestih, izvajalec pa je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

             

 

Kopalno območje

 
 

Merilno mesto

 
 

Fužinski zaliv

 
 

Gostišče kramar - pomol

 
 

Ukanc

 
 

Ukanc - Avtokamp

 

 

V skladu z Zakonom o vodah morajo biti območja kopalnih voda označena. Način označevanja predpisuje Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda, ki vključuje oblikovne in tehnične zahteve za table in tudi zahteve o minimalnih informacijah za javnost oziroma kopalce, ki morajo biti prikazane na tablah za označevanje kopalnih voda.

Table so izdelane in postavljene v skladu s predpisanimi pravili. Skladno s temi pravili je na tablah zagotovljena tudi informacija o lokaciji in razsežnosti območja kopalne vode, o lokaciji merilnega mesta monitoringa ter sprotna informacija o kakovosti kopalne vode na tem območju.

Predpisi zahtevajo, da je na vidnem mestu na samem območju kopališča ali območju prostega kopanja na voljo informacija o trenutni kakovosti kopalne vode, kar seveda vključuje tudi morebitno informacijo o prepovedi kopanja v primeru, da je voda neprimerna za kopanje, o čemer presodi zdravnik, specialist higienik.

 

Tabla za označevanje območja kopalne vode – Fužinski zaliv. 

 

Informacije o kakovosti kopalne vode oziroma o primernosti kopalne vode za kopanje je za vsa območja prostega kopanja dostopna tudi na spletnih straneh ARSO:

 

 

Zakonodaja

 

 

Povezave
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
22 23 24 25 26
27 28 29 30