Uradni vestniki Občine Bohinj v letu 2012

Razvrsti predpise po: Naslov / Vrsta datoteke / Velikost
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 10/12
pdf Uradni vestnik št. 10-2012.pdf (101 KB)
 • Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2013
 • Sklep o določitvi cen za leto 2013
 • Sklep o določitvi največjega števila dovoljenj in višini letne takse za avto-taksi prevoze v Občini Bohinj za leto 2013
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/12
pdf Uradni vestnik št. 9-2012.pdf (126 KB)
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Ribčev Laz
 • Odlok o razveljavitvi odloka o ugotovitvi javnega interesa za javnozasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občine Bohinj
 • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
 • Sklep o ugotovitvi javnega interesa gradnje širokopasovnega omrežja v naselju Stara Fužina
 • Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2013
 • Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2013
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/12
pdf Uradni vestnik št. 8-2012.pdf (110 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2012 - II
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bohinj
 • Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter določitev kandidata za člana Državnega sveta
 • Cene za programe v zavodu Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/12
pdf Uradni vestnik št. 7-2012.pdf (237 KB)
 • Stokovna staišča do pripomb in predlogov javnosti k tretjim(3) spremembam in dopolnitvam prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za Bohinjsko Bistrico in k okoljskemu poročilu
 • Sklep strokovna stališča do pripomb in predlogov javnosti k tretjim (3) spremembam in dopolnitvam prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za Bohinjsko Bistrico in k okoljskemu poročilu
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 6/12
pdf Uradni vestnik št. 6-2012.pdf (2.8 MB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2012 - I
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/12
pdf Uradni vestnik št. 5-2012.pdf (191 KB)
 • Odlok o javnem redu in miru v občini Bohinj
 • Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Bohinj
 • Tržni red tržnice Bohinjska Bistrica
 • Sklep o potrditvi mandata
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi (3) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico ter okoljskega poročila za dopolnjen osnutek "Odloka o spremembah in dopolnitvah Prostorsko ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico"
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/12
pdf Uradni vestnik št. 4-2012.pdf (72 KB)
 • Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Bohinj
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/12
pdf Uradni vestnik št. 3-2012.pdf (2.0 MB)
 • Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2011
 • Odlok o taborjenju v Občini Bohinj
 • Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bohinj
 • Sklep o upravljanju z vzletno - pristajalnimi mesti za jadralne padalce
 • Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in Vogar - planina Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/12
pdf Uradni vestnik št. 2-2012.pdf (38 KB)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/12
pdf Uradni vestnik št. 1-2012.pdf (124 KB)
 • Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta gorenjske regije
 • Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu

- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure

Poslovni čas sprejemne pisarne

- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure

Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki

- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar

Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica

-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30