Uradni vestniki Občine Bohinj v letu 2011

Razvrsti predpise po: Naslov / Vrsta datoteke / Velikost
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 10/11
pdf Uradni vestnik št. 10-2011.pdf (95 KB)
 • Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2012
 • Sklep o določitvi največjega števila dovoljenj in višini letne takse za avto-taksi prevoze v Občini Bohinj za leto 2012
 • Sklep o določitvi cen za leto 2012
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/11
pdf Uradni vestnik št. 9-2011.pdf (36 KB)
 • Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2012
 • Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2012
 • Sklep
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/11
pdf Uradni vestnik št. 8-2011.pdf (38 KB)
 • Sklep o določitvi cen voženj s turistično ladjo
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/11
pdf Uradni vestnik št. 7-2011.pdf (63 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2011 - II
 • Odlok o koncesiji za graditev žičniške naprave »Bistrica«
 • Sklep o potrditvi mandata
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 6/11
pdf Uradni vestnik št. 6-2011.pdf (46 KB)
 • Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Bohinj
 • Sklep o potrditvi mandata
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/11
pdf Uradni vestnik št.5-2011.pdf (52 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2011 - I
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/11
pdf Uradni vestnik št. 4-2011.pdf (34 KB)
 • Sklep o upravljanju turistične poti v Koritih Mostnice
 • Dopolnitev sklepa o določitvi cen za leto 2011
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/11
pdf Uradni vestnik št. 3-2011.pdf (154 KB)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera
 • Odlok dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o športno rekreativni vodniški službi v občini Bohinj
 • Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj
 • Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2010
 • Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in Vogar - planina Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk
 • Sklep o določitvi cen voženj s turističnim čolnom
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/11
pdf Uradni vestnik št. 2-2011.pdf (99 KB)
 • Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 2011 za sanacijo škode po naravnih nesrečah
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Bohinj
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj
 • Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Bohinjsko Bistrico
 • Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj
 • Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično središče Ribčev Laz
 • Popravek Sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v organizacijski enoti Vrtec
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/11
pdf Uradni vestnik št. 1-2011.pdf (48 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije za območje Občine Bohinj
 • Tehnični popravek Odloka o (2) spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu

- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure

Poslovni čas sprejemne pisarne

- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure

Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki

- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar

Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica

-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23 25 26
27 28 29 30