Splošne in upravne zadeve

             

TAJNICA***Nataša Fujs
Eva Doljak
Tel.: 04 577 01 00
E-mail: Tajništvo
VIŠJA SVETOVALKA III ZA UPRAVNE ZADEVEJožica Hribar, mag.upr.ved.Tel.: 04 577 01 14
E-mail: Jožica Hribar

***Opomba: Natašo Fujs trenutno nadomešča Eva Doljak.

Pristojnosti oddelka za splošne in upravne zadeve

   
 • opravljanje tajniških opravil za župana in za potrebe občinske uprave, 
 • sprejemanje in oddajanje pošte, 
 • pooblaščena za odpiranje pošte, uporabo žigov in štampiljk, signiranje dokumentov, 
 • razvrščanje in klasificiranje spisov, 
 • urejanje arhivskega in dokumentarnega gradiva, 
 • izvajanje administrativnih in organizacijsko tehničnih opravil pri izvedbi protokolarnih dogodkov, 
 • opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja,
 • priprava in sodelovanje pri pripravi splošnih občinskih predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, predvsem s področja občinskega sveta, 
 • vodenje zbirk občinskih predpisov in drugih aktov iz občinske pristojnosti, 
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, 
 • izvajanje volilnih opravil, 
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji, 
 • reševanje in pomoč pri pritožbah v splošnih upravnih postopkih, 
 • opravljanje strokovnih opravil za delovne komisije z delovnega področja in strokovna priprava gradiva za občinski svet, 
 • sodelovanje pri postopkih v zvezi z izdajanjem odločb s področja kadrovskih zadev občine, 
 • skrbnik internetne strani za občino, 
 • opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja.
 •  ______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17
18
19
20 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017
četrtek, 19. oktober 2017