Predpisi objavljeni v Uradnih listih RS v letu 1998

Zap.št.

Naziv

Uradni list/povezava

1.

Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 1998

Ur. list RS, št. 3/98 - 17.1.1998

2.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Bohinjska Bistrica -

center

Ur. list RS, št. 3/98 - 17.1.1998

3.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj

Ur. list RS, št. 3/98 - 17.1.1998

4.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o taksah za obremenjevanje okolja

Ur. list RS, št. 3/98 - 17.1.1998

5.

Sklep o določitvi tarif (cen) po odloku o prometnem in obalnem režimu na območju Boh. jezera za leto 1998

Ur. list RS, št. 20/98 - 13.3.1998

6.

Sklep o oblikovanju cene najemnin stavbnih zemljišč v Občini Bohinj

Ur. list RS, št. 20/98 - 13.3.1998

7.

Odlok o javnem glasilu Občine Bohinj

Ur. list RS, št. 20/98 - 13.3.1998

8.

Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bohinj za leto 1998

Ur. list RS, št. 20/98 - 13.3.1998

9.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taborjenju v Občini Bohinj

Ur. list RS, št. 20/98 - 13.3.1998

10.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 1997

Ur. list RS, št. 31/98 - 18.4.1998

11.

Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Bohinj

Ur. list RS, št. 31/98 - 18.4.1998

12.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj

Ur. list RS, št. 31/98 - 18.4.1998

13.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera

Ur. list RS, št. 31/98 - 18.4.1998

14.

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 1998

Ur. list RS, št. 31/98 - 18.4.1998

15.

Spremembe in dopolnitve Statuta občine Bohinj

Ur. list RS, št. 39/98 - 22.5.1998

16.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (Ur. vestnik Gorenjske, št. 6/89)

Ur. list RS, št. 45/98 - 12.6.1998

17.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Triglavski narodni park (Ur. list RS, št. 16/91)

Ur. list RS, št. 45/98 - 12.6.1998

 

 

 

 

 

 
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu

- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure

Poslovni čas sprejemne pisarne

- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure

Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki

- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar

Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica

-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17
18
19
20 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017
četrtek, 19. oktober 2017