Predpisi objavljeni v Uradnih listih RS v letu 1997

Zap.št.

Naziv

Uradni list/povezava

1.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1997

Ur. list RS, št. 1/97 - 10.1.1997

2.

Odlok o ustanovitvi Vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

Ur. list RS, št. 2/97 - 17.1.1997

3.

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Ur. list RS, št. 3/97 - 24.1.1997

4.

Odlok o povečanju davka od premoženja v Občini Bohinj

Ur. list RS, št. 6/97 - 7.2.1997

5.

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj za leto 1997

Ur. list RS, št. 16/97 - 21.3.1997

6.

Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bohinj za leto 1997

Ur. list RS, št. 16/97 -21.3.1997

7.

Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 1997

Ur. list RS, št. 16/97 - 21.3.1997

8.

Sklep o določitvi tarif (cen) po odloku o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera za leto 1997

Ur. list RS, št. 16/97 - 21.3.1997

9.

Popravek odloka o določitvi občinskega praznika Občine Bohinj

Ur. list RS, št. 18/97 - 3.4.1997

10.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986 - 2000 (Ur. vestnik Gorenjske, št. 2/86, 23/88, 9/89, 4/90) in srednjeročnega plana občine Radovljica za obdobje 1986 - 1990 za območje nove Občine Bohinj, ustanovljene z zakonom o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 75/94

Ur. list RS, št. 19/97 - 4.4.1997

11.

Odlok o podelitvi koncesije za obvezno gospodarsko lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka

Ur. list RS, št. 22/97 - 18.4.1997

12.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Bohinj za leto 1996

Ur. list RS, št. 22/97 - 18.4.1997

13.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Sestavin prostorskega plana Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/86, 8/86, 15/87, 23/88, 9/89, 2/90, 4/90, 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95 in Ur. list RS, št. 19/97

Ur. list RS, št. 22/97 - 18.4.1997

14.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini Bohin

Ur. list RS, št. 32/97 - 5.6.1997

15.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Bohinj

Ur. list RS, št. 32/97 - 5.6.1997

16.

Odlok o imenovanju novega naselja Log v Bohinju

Ur. list RS, št. 32/97 - 5.6.1997

17.

Odlok o taborjenju v Občini Bohinj

Ur. list RS, št. 38/97 - 28.6.1997

18.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

Ur. list RS, št. 38/97 - 28.6.1997

19.

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986 - 2000 (Ur. vestnik Gorenjske, št. 2/86, 23/88, 9/89 in 4/90) in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986 - 1990 za območje nove Občine Bohinj, ustanovljene z Zakonom o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 75/94)

Ur. list RS, št. 43/97 - 18.7.1997

20.

Popravek Odloka o taborjenju v Občini Bohinj

Ur. list RS, št. 43/97 - 18.7.1997

21.

Statut Občine Bohinj (prečiščeno besedilo)

Ur. list RS, št. 57/97 - 19.9.1997

22.

Sklep o ukinitvi javnega doba

Ur. list RS, št. 64/97 - 17.10.1997

23.

Uredba o taksah za obremenjevanje okolja v Občini Bohinj

Ur. list RS, št. 64/97 - 17.10.1997

24.

Odlok o preimenovanju ULICE JESENIŠKO-BOHINJSKEGA ODREDA oziroma priključitev na že obstoječo TRIGLAVSKO CESTO v naselju Bohinjska Bistrica

Ur. list RS, št. 71/97 - 21.11.1997

25.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bohinj

Ur. list RS, št. 77/97 - 11.12.1997

 
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu

- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure

Poslovni čas sprejemne pisarne

- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure

Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki

- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar

Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica

-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017