Predpisi objavljeni v Uradnih listih RS v letu 1996

Zap.št.

Naziv

Uradni list/povezava

1.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bohinj za leto 1995

Ur. list RS, št. 1/96 - 12.1.1996

2.

Odlok o turistični taksi v Občini Bohinj

Ur. list RS, št. 2/96 - 19.1.1996

3.

Odlok o ustanovitvi redarske službe Občine Bohinj

Ur. list RS, št. 15/96 - 15.3.1996

4.

Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 1996

Ur. list RS, št. 21/96 - 18.4.1996

5.

Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Bohinj

Ur. list RS, št. 21/96 - 18.4.1996

6.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 1995

Ur. list RS, št. 21/96 - 18.4.1996

7.

Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bohinj

Ur. list RS, št. 21/96 - 18.4.1996

8.

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 1996

Ur. list RS, št. 21/96 - 18.4.1996

9.

Sklep o določitvi tarif (cen) po Odloku o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera za leto 1996

Ur. list RS, št. 29/96 - 31.5.1996

10.

Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Bohinj

Ur. list RS, št. 29/96 - 31.5.1996

11.

Pravilnik o uradni izkaznici pooblaščenih delavcev Redarske službe Občine Bohinj

Ur. list RS, št. 29/96 - 31.5.1996

12.

Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Bohinj

Ur. list RS, št. 29/96 - 31.5.1996

13.

Pravilnik o sofinanciranju nakupa telet za nadaljnjo rejo v letu 1996

Ur. list RS, št. 34/96 - 29.6.1996

14.

Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Ur. list RS, št. 34/96 - 29.6.1996

15.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera

Ur. list RS, št. 34/96 - 29.6.1996

16.

Uredba o določitvi delovnega časa in uradnih ur občinske uprave Občine Bohinj

Ur. list RS, št. 38/96 - 19.7.1996

17.

Pravilnik o sofinanciranju obnove degradirane travne ruše

Ur. list RS, št. 39/96 - 26.7.1996

18.

Odlok o komunalnih taksah v Občini Bohinj

Ur. list RS, št. 39/96 - 26.7.1996

19.

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Ur. list RS, št. 53/96 - 20.9.1996

20.

Odlok o priznanjih Občine Bohinj

Ur. list RS, št. 53/96 - 20.9.1996

21.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Radovljica

Ur. list RS, št. 53/96 - 20.9.1996

22.

Sklep o nadaljevanju dela na področju stanovanjskega gospodarstva v Občini Bohinj

Ur. list RS, št. 53/96 - 20.9.1996

23.

Odlok o določitvi občinskega praznika Občine Bohinj

Ur. list RS, št. 64/96 - 15.11.1996

24.

Odlok o določitvi kulturnega praznika Občine Bohinj

Ur. list RS, št. 64/96 - 15.11.1996

25.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986 - 2000 (Ur. vestnik Gorenjske, št. 2/86, 23/88, 9/89, 4/90) in Srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986 - 1990 za območje nove Občine Bohinj, ustanovljene z Zakonom o ustanovitvi občin (Ur. list RS, št. 76/94)

Ur. list RS, št. 64/96 - 15.11.1996

26.

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 1996

Ur. list RS, št. 70/96 - 6.12.1996

27.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št.2/86, 23/88, 9/89, 4/90) in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-1990 za območje nove Občine Bohinj, ustanovljene z zakonom o ustanovitvi občin

Ur. list RS, št. 60/96 - 6.12.1996

 

 
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu

- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure

Poslovni čas sprejemne pisarne

- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure

Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki

- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar

Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica

-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17
18
19
20 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017
četrtek, 19. oktober 2017