Uradni vestniki Občine Bohinj v letu 2010

Razvrsti predpise po: Naslov / Vrsta datoteke / Velikost
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/10
pdf Uradni vestnik št. 9-2010.pdf (106 KB)
 • Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2011
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
 • Sklep o spremembi Sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervaciji v organizacijski enoti
 • Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2011
 • Sklep o določitvi največjega števila dovoljenj in višini letne takse za avto-taksi prevoze v Občini Bohinj za leto 2011
 • Sklep o določitvi cen za leto 2011
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/10
pdf Uradni vestnik št. 8/10.pdf (62 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2010 - II
 • Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2011
 • Sklep o potrditvi mandata
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/10
pdf Uradni vestnik št. 7/10.pdf (71 KB)
 • Poročilo o izidu volitev župana Občine Bohinj
 • Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bohinj
 • Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti v Občini Bohinj
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 6/10
pdf Uradni vestnik št. 6/10.pdf (103 KB)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/10
pdf Uradni vestnik št. 5/10.pdf (58 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2010
 • Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 2010 za sanacijo škode po poplavah v času med 22. 12. 2009 in 26. 12. 2009
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/10
pdf Uradni vestnik št. 4/10.pdf (63 KB)
 • Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/10
pdf Uradni vestnik št. 3/10.pdf (60 KB)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera
 • Odlok o dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Obžine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 oba za območje Občine Bohinj - sestavine prostorskega plana Občine Bohinj
 • Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2009
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/10
pdf Uradni vestnik št. 2/10.pdf (327 KB)
 • Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj
 • Sklep o določitvi največjega števila dovoljenj in višini letne takse za avto-taksi prevoze v Občini Bohinj za leto 2010
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/10
pdf Uradni vestnik št. 1/10.pdf (247 KB)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (krajše: PUP PC Bohinj) (Uradno prečiščeno besedilo - PUP PC Bohinj - UPB1)
 • Pravilnik o uporabi in najemu šotora
 • Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odobra Občine Bohinj
 • Sklep o redakcijskem popravku grafičnega dela prostorskih sestavin Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Radovljica______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu

- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure

Poslovni čas sprejemne pisarne

- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure

Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki

- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar

Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica

-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017