Uradni vestniki Občine Bohinj v letu 2008

Razvrsti predpise po: Naslov / Vrsta datoteke / Velikost
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 10/08
pdf Uradni vestnik št. 10/08.pdf (94 KB)
 • Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2009
 • Sklep o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v organizacijski enoti vrtec
 • Sklep določitvi največjega števila dovoljenj in višini letne takse za avto taksi prevoze v Občini Bohinj za leto 2009
 • Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2009
 • Sklep o določitvi cen za leto 2009
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/08
pdf Uradni vestnik št. 9/08.pdf (76 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v Občini Bohinj
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Bohinj
 • Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Bohinj
 • Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2009
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/08
pdf Uradni vestnik št. 8/08.pdf (76 KB)
 • Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park - UPB1, Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/2006
 • Sklep o redakcijskem popravku grafičnega dela sestavin prostorskega plana Občine Bohinj - spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Bohinj - spremembe 2004 (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 5/04) in 8. spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Triglavski narodni park v Občini Bohinj – grafični prikazi (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 8/05)
 • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/08
pdf Uradni vestnik št. 7/08.pdf (848 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2008
 • Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bohinj
 • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 6/08
pdf Uradni vestnik št. 6/08.pdf (81 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2008
 • Odlok o razveljavitvi odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Bohinj, za katero ni potrebno lokacijsko dovoljenje
 • Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/08
pdf Uradni vestnik št. 5/08.pdf (188 KB)
 • Odlok za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bohinj
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
 • Odlok o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (uradno prečiščeno besedilo 1)
 • Obezna razlaga drugega odstavka 25. člena in drugega odstavka 34. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za Triglavski narodni park (Uradno prečiščeno besedilo - PUP TNP - UPB1 - Uradni vestnik občine Bohinj, št. 3/06)
 • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
 • Popravek Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park (uradno prečiščeno besedilo - PUP TNP - UPB1)
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/08
pdf Uradni vestnik št. 4/08.pdf (57 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera
 • Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja) in nadomestilo za uporabo gozdne ceste Stara Fužina - Voje in Vogar - planina Blato ter ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/08
pdf Uradni vestnik št. 3/08.pdf (68 KB)
 • Odlok o (10) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Triglavski narodni park v Občini Bohinj
 • Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna za leto 2007
 • Obvezna razlaga 3. točke 5. člena ter 2. in 3. točke 26. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Bohinjsko Bistrico (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/2001, 6/2005)
 • Popravek Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Bohinj
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/08
pdf Uradni vestnik št. 2/08.pdf (51 KB)
 • Tehnični popravek
 • Tehnični popravek
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/08
pdf Uradni vestnik št. 1/08.pdf (159 KB)
 • Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Bohinj
 • Dopolnitev Statuta Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma
 • Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2008
 • Sklep o uskladitvi cen za leto 2008______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu

- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure

Poslovni čas sprejemne pisarne

- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure

Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki

- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar

Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica

-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017