Uradni vestniki Občine Bohinj v letu 2007

Razvrsti predpise po: Naslov / Vrsta datoteke / Velikost
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/07
pdf Uradni vestnik št. 9/07.pdf (93 KB)
 • Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Kobli, Voglu, Senožetih v Srednji vasi, Goreljeku in Rudnem polju
 • Obvezna razlaga 16. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, št. 8/2006)
 • Obvezna razlaga 31. člena in 8. odstavka 99. člena Odloka o prostorskih
  ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park (uradno prečiščeno besedilo - PUP TNP-UPB1), Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/2006
 • Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2008
 • Tehniščni popravek
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07
pdf Uradni vestnik št. 8/07.pdf (299 KB)
 • Statut Občine Bohinj
 • Poslovnik Občinskega sveta Občine Bohinj
 • Odlok o razglasitvi hiše z mlinom in žago v Stari Fužini 180 za kulturni spomenik lokalnega pomena
 • Obvezna razlaga drugega in tretjega odstavka 88. člena ter tretjega odstavka 99. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/07
pdf Uradni vestnik št. 7/07.pdf (68 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2007
 • Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za sanacijo škode po neurju z dne 18. 09. 2007
 • Obvezna razlaga odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 6/07
pdf Uradni vestnik št. 6/07.pdf (55 KB)
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah cen za leto 2007
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/07
pdf Uradni vestnik št. 5/07.pdf (62 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2007
 • Sklep o potrditvi mandata
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/07
pdf Uradni vestnik št. 5/07.pdf (89 KB)
 • Odlok o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera
 • Sklep o višini nadomestil na uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja) in nadomestilo za uporabo gozdne ceste Vorenčkojca - Voje, Vogar, planina Blato, ter ceni, režimu in uporabi
  letnih in ostalih dovolilnic, oziroma nalepk za leto 2007
 • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
 • Odločba
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/07
pdf Uradni vestnik št. 4/07.pdf (60 KB)
 • Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna za leto 2006
 • Odlok o spremembah Odloka o prispevku za novorojence v Občini Bohinj
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/07
pdf Uradni vestnik št. 3/07.pdf (131 KB)
 • Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2007
 • Odlok o občinskih taksah v Občini Bohinj
 • Pravilnik o načinu in višini izračuna števnine
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/07
pdf Uradni vestnik št. 2/07.pdf (76 KB)
 • Obvezna razlaga grafičnega dela (8) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za Triglavski narodni park (PUP TNP- Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/05)
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/07
pdf Uradni vestnik št. 1/07.pdf (64 KB)
 • Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bohinj
 • Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj
 • Sklep o uskladitvi cen za leto 2007
 • Sklep o potrditvi mandata
 • Sklep o določitvi vrednosti točke komunalne takse v Občini Bohinj za leto 2007______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu

- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure

Poslovni čas sprejemne pisarne

- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure

Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki

- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar

Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica

-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017