Obvestila

 

____________________________________________________________________________________________________

10.08.2010

ODDAJA BREZPAČNIH PREDVOLILNIH OGLASIH

Rok za oddajo brezplačnih volilnih oglasov je 20. september. Oglasi bodo objavljeni v oktobrski številki Bohinjskih novic, ki izide v petek, 1. oktobra.

Vsaki stranki ali listi smo namenili četrtino strani za oglas, ki naj bo pokončen, njegove mere pa naj bodo 90 x 126 milimetrov. Prosimo, pošljite že izdelan oglas v .pdf ali .jpg formatu na elektronski naslov: bohinjske.novice(at)bohinj.si ali bohinjske.novice(at)gmail.com.

____________________________________________________________________________________________________

11.08.2010

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI BOHINJ

Na podlagi 8. in 9. in 10. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08) ter 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) objavljam

 

POGOJE

za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Bohinj


1. Predsednik Državnega zbora je razpisal lokalne volitve. Za dan glasovanja je določen 10. oktober 2010, roki za volilna opravila pa so pričeli teči 9. avgusta 2010.

2. Občina Bohinj ponuja organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju: organizatorji) plakatna mesta za lepljenje in nameščanje plakatov z volilnimi sporočili ter pogoje za plakatiranje v Občini Bohinj.

3. Za plakatiranje bodo namenjena določena plakatna mesta, ki so enakomerno razporejena po celotnem območju Občine Bohinj.

4. Organizatorji naj v vlogi navedejo predvideno dimenzijo plakatov in njihovo količino.

5.Organizatorji morajo vloge poslati vključno do petka 10.09.2010 na naslov: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom »volilna kampanja«.

6. Občina Bohinj bo zbrala vloge organizatorjev in na podlagi načela enakopravnosti vsakemu organizatorju določila enako število brezplačnih plakatnih mest za osnovno informiranje volivcev v Občini Bohinj. Z namenom zagotovitve enakopravnosti pri lepljenju in nameščanju plakatov bomo izvedli žreb zaporednih številk prispelih vlog, in sicer v ponedeljek 13.09.2010 ob 13.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj. Na podlagi izžrebane zaporedne številke bo organizatorjem dodeljeno število plakatnih mest in kraj namestitve plakatov.

7. Občina Bohinj bo ob upoštevanju enakih pravic za osnovno informiranje volivcev poskrbela za lepljenje prispelih plakatov na določena plakatna mesta v Občini Bohinj.

8. Plakatiranje je dovoljeno tudi na oglasnih deskah, društev, če le-ta to dovolijo. Izjemoma je dovoljeno plakatiranje na individualnih objektih, če to dovoljujejo lastniki. Ne dovoli se plakatiranje po drevesih, vzgojno varstvenih ustanovah in sakralnih objektih.

Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.

9. Plakatiranje na določenih mestih bo mogoče v času volilne kampanje.

____________________________________________________________________________________________________

07.09.2010

OBVESTILO O SPREMEMBI VELIKOSTI BREZPLAČNIH VOLILNIH OGLASOV ZA LOKALNE VOLITVE 2010

Na željo predstavnikov političnih strank in neodvisnih list bomo v oktobrski številki Bohinjskih novice, ki izide v petek, 1. oktobra, povečali prostor za brezplačne predvolilne oglase za županjske kandidate in za liste kandidatov za občinske svetnike.

Namesto četrtino strani v Bohinjskih novicah sedaj namenjamo vsakemu kandidatu za župana in vsaki listi pol strani. Oglas naj bo ležeče oblike, v .jpg ali .pdf format, 300 dpi, njegove mere pa: 126 x 185 mm. Oglas oddajte najkasneje do 20. septembra po e-pošti na naslov bohinjske.novice(at)bohinj.si ali bohinjske.novice(at)gmail.com.

Oglasi si bodo sledili tako, da bodo najprej en za drugim po vrstem redu, ki ga bo določil žreb številk za na volilni list, objavljeni oglasi kandidatov za župana, nato pa po enako določenem vrstnem redu še oglasi list kandodatov za občinske svetnike.

Petra Lotrič Ogrin, odgovorna urednica Bohinjskih novic

____________________________________________________________________________________________________

13.09.2010

OBVESTILO O OBVEZNEM POSREDOVANJU VOLILNIH PLAKATOV, ZGIBANK IN DRUGIH PUBLIKACIJ ZA LOKALNE VOLITVE 2010

Narodna in univerzitetna knjižnjica (NUK) obvešča da;

"V Narodni in univerzitetni knjižnici zbiramo vse v Sloveniji izdane publikacije na podlagi Zakona o obveznem izvodu publikacij ZOIPub (UL RS št. 69/06) http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=356469362.

V NUK  zbiramo in hranimo tudi publikacije kot so plakati, brošure, zgibanke, razglednice, koledarji in drugo kot navaja zakon. Gradivo, ki je razmnoženo v več kot 50 izvodih, je potrebno poslati po 4 izvode v 15-ih dneh po izdaji. Pošiljki je potrebno priložiti dobavnico v dveh izvodih. Predlog dobavnice je na naši domači strani: http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=356469362."

 

Gradivo pošljite na naslov:

Narodna in univerzitetna knjižnica
Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva - Ekspedit
Leskoškova 12, p.p. 259
1000 Ljubljana

Večje plakate (jumbo plakati, Bill-board plakati ali Citylight plakati) lahko oddate v elektronski obliki na spletnem portalu SVAROG: https://www.nuk.uni-lj.si/svarog/Default.aspx.

____________________________________________________________________________________________________

17.09.2010

DOLOČITEV SEZMANA KANDIDATUR OZIROMA LIST KANDIDATOV Z JAVNIM ŽREBANJEM

Predstavnike kandidature za župana, predstavnike list kandidatov za člane občinskega sveta ter predstavnike list kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti obveščamo, da bo Občinska volilna komisija Občine Bohinj določila seznam kandidatur oziroma list kandidatov z javnim žrebanjem.


Javno žrebanje bo potekalo v  sredo, 22. septembra 2010, ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj,

Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica.

 

Javnega žrebanja se lahko udeležijo vsi predstavniki kandidatur.

____________________________________________________________________________________________________

23.09.2010

SEZNAM KANDIDATOV ZA ŽUPANA, ČLANE OBČINSKEGA SVETA IN ČLANE KRAJEVNIH SKUPNOSTI - REZULTATI ŽREBANJA

Javno žrebanje je potekalo v  sredo, 22. septembra 2010, ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj.

Objavljamo rezultate žrebanja.

____________________________________________________________________________________________________

27.09.2010

SPREMLJANJE REZULTATOV LOKALNIH VOLITEV

Spremljanje rezultatov lokalnih volitev bo možno preko spleta in sicer na naslednjih povezavah:


____________________________________________________________________________________________________

05.10.2010

OBVESTILO O PREDČASNEM GLASOVANJU

Za volivce, ki bodo na dan glasovanja, dne 10.10.2010, odsotni, bo 5., 6. in 7. oktobra 2010 od 7. do 19. ure v sejni sobi Občine Bohinj potekalo predčasno glasovanje.

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, lahko do 7. oktobra 2010 vložijo zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu.

 

Občinska volilna komisija

 
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30