Uskladitev cen storitev, obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)

17.02.2017 ob 07:00
Starost: 275 dni


Avtor: Režijski obrat Občine BohinjV letu 2016, je Občina Bohinj sprejela Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je bil pripravljen na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12).

Ta uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za navedene javne službe:

  • oskrbo s pitno vodo,
  • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
  • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
  • obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
  • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

V skladu s 3. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, občina lahko prizna subvencijo v izračunu cen storitev javnih služb za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Občinski svet Občine Bohinj, je sprejel Sklep o sprejemu subvencije omrežnine, oziroma cene javne infrastrukture za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, s katerim je navedenim uporabnikom priznana 100 % subvencija v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture.

Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter ravnanja z odpadki na območju Občine Bohinj so sestavljene iz:

  • cene omrežnine, oziroma uporabe javne infrastrukture, ki se zaračunava glede na dimenzijo vodomera, oziroma na kilogram zbranih odpadkov in
  • cene storitve javne službe, ki se zaračunava na kubični meter dobavljene vode, oziroma na kilogram odpadkov.

V minulih dneh ste uporabniki, na dom prejeli položnice, z obračunanimi storitvami, v skladu s sprejetimi cenami, na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Položnicam so bila priložena obvestila, glede zaračunavanja storitev po uskladitvi cen, ter obvestilo glede praznjenja greznic. Cenik storitev in sodilo za obračun odpadkov v gospodinjstvih, je objavljen na spletni strani Občine Bohinj, na povezavi http://obcina.bohinj.si/index.php?id=900.

Obvestilo s sprejetimi cenami storitev.

Obvestilo o praznjenju grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav.
<- Nazaj na: Spletne strani občine Bohinj______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Februar - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06
07
08
09
10 11 12
13 14
15
16
17
18 19
20 21
22
23
24 25 26
27 28