Imenovanje volilnih odborov

 

Predsednik Državnega zbora je dne 23. julija 2010 razpisal letošnje lokalne volitve, ki bodo 10. oktobra 2010.

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07-UPB3 in 45/08) v 34. členu določa, da glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori.

Navedeni zakon v 37. členu določa, da politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovo namestnikov občinski volilni komisiji.

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik, v skladu z določili zakona, ne more biti zakonec, oče, mati otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom.

 

Zakon o lokalnih volitvah v 114.a členu določa, da se z globo 600 evrov kaznuje za prekršek:

- posameznik, ki v določenem roku ne obvesti pristojne volilne komisije o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom,

- posameznik, ki poda lažno pisno izjavo o tem, da s kandidatom ni v sorodstvenem ali drugem razmerju.

 

V Občini Bohinj so določena naslednja volišča:

- Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici,

- Dom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici,

- Zavod za gozdove Bohinj v Bohinjski Bistrici,

- Gasilski dom Bitnje,

- Gasilski dom Nomenj,

- Turistično društvo Bohinj,

- Gasilski dom Kamnje,

- Gasilski dom Nemški Rovt,

- Gasilski dom Koprivnik,

- Gasilski dom Gorjuše,

- Sejna soba KS Srednja vas v Bohinju,

- Gasilski dom Bohinjska Češnjica,

- Pri Smukavec Jožetu v Podjelju,

- Kulturni dom Stara Fužina,

- Trgovina Studor,

- Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica (volišče za predčasno glasovanje).

 

Rok za oddajo predlogov je sreda, 18. avgust 2010. Predloge posredujte na naslov: Občina Bohinj, Občinska volilna komisija, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.

 

Občinska volilna komisija
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017