Namere o prodaji nepremičnin

04.07.2017 ob 14:04
Starost: 139 dni

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Bohinj objavlja naslednjo:

NAMERO

 

Občina Bohinj, ki je po stanju zemljiške knjige lastnica nepremičnine katastrska občina 2201 Nomenj parceli 105/46 (ID 1566039) in 105/26 (ID 4788722), objavlja namero o prodaji teh nepremičnin. 

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Bohinj. 

 

Številka: 478-102/2017

Datum: 4.7.2017

 

Župan občine Bohinj

Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.,l.r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Bohinj objavlja naslednjo:

NAMERO

 

Občina Bohinj, ki je po stanju zemljiške knjige lastnica nepremičnine katastrska občina 2200 Bohinjska Bistrica parcela 571/103 (ID 6581165), objavlja namero o prodaji te nepremičnine. 

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Bohinj. 

 

Številka: 478-103/2017

Datum: 4.7.2017

 

Župan občine Bohinj

Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.,l.r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Bohinj objavlja naslednjo:

NAMERO

 

Občina Bohinj, ki je po stanju zemljiške knjige lastnica nepremičnine katastrska občina 2200 Bohinjska Bistrica parcela 571/106 (ID 6730377), objavlja namero o prodaji te nepremičnine. 

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Bohinj. 

 

Številka: 478-104/2017

Datum: 4.7.2017

 

Župan občine Bohinj

Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.,l.r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Bohinj objavlja naslednjo:

NAMERO

 

Občina Bohinj, ki je po stanju zemljiške knjige lastnica nepremičnine katastrska občina 2200 Bohinjska Bistrica parcela 571/108 (ID 6730382), objavlja namero o prodaji te nepremičnine. 

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Bohinj. 

 

Številka: 478-105/2017

Datum: 4.7.2017

 

Župan občine Bohinj

Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.,l.r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Bohinj objavlja naslednjo:

NAMERO

 

Občina Bohinj, ki je po stanju zemljiške knjige lastnica nepremičnine katastrska občina 2200 Bohinjska Bistrica parcela 571/109 (ID 6730383), objavlja namero o prodaji te nepremičnine. 

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Bohinj. 

 

Številka: 478-106/2017

Datum: 4.7.2017

 

Župan občine Bohinj

Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.,l.r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Bohinj objavlja naslednjo:

NAMERO

 

Občina Bohinj, ki je po stanju zemljiške knjige lastnica nepremičnine katastrska občina 2200 Bohinjska Bistrica parcela 571/110 (ID 6730380), objavlja namero o prodaji te nepremičnine. 

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Bohinj. 

 

Številka: 478-107/2017

Datum: 4.7.2017

 

Župan občine Bohinj

Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.,l.r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Bohinj objavlja naslednjo:

NAMERO

 

Občina Bohinj, ki je po stanju zemljiške knjige lastnica nepremičnine katastrska občina 2200 Bohinjska Bistrica parcela 571/111 (ID 6730381), objavlja namero o prodaji te nepremičnine. 

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Bohinj. 

 

Številka: 478-108/2017

Datum: 4.7.2017

 

Župan občine Bohinj

Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.,l.r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Bohinj objavlja naslednjo:

NAMERO

 

Občina Bohinj, ki je po stanju zemljiške knjige lastnica nepremičnine katastrska občina 2200 Bohinjska Bistrica parcela 571/112 (ID 6730379), objavlja namero o prodaji te nepremičnine. 

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Bohinj. 

 

Številka: 478-109/2017

Datum: 4.7.2017

 

Župan občine Bohinj

Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.,l.r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<- Nazaj na: Spletne strani občine Bohinj______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30