Javna razgrnitev predloga strateškega koncepta trajnostnega razvoja planin v Občini Bohinj

03.07.2017 ob 09:04
Starost: 141 dni

Občina Bohinj je na pobudo Občinskega sveta in agrarnih skupnosti pristopila k izdelavi Opens external link in new windownačrta razvoja in ohranjanja bohinjskih planin.

Namen naloge je bil pridobiti pregled nad stanjem in razvojnimi težnjami na vseh planinah v občini Bohinj, s ključnimi soglasodajalci uskladiti splošne smernice za usmerjanje dejavnosti in razvoja planin,  tako z vidika tipologije objektov,  infrastrukture kot tudi  z vidika opravljanja dejavnosti ter pripraviti akcijski načrt za izvajanje strategije v naslednjih letih.  

Izdelan dokument bo služil tudi kot strokovna podlaga za eventuelne spremembe prostorskih dokumentov ter strokovna podlaga za podajanje pobud za potrebne spremembe predpisov na področju rabe in razvoja planin.

Za potrebe priprave dokumenta je bila oblikovana projektna skupina sestavljena iz predstavnikov občin in ključnih institucij, ki nastopajo kot soglasodajalci v postopkih posegov na planine.  Pripravljavci so se tekom priprave dokumenta večkrat srečali s predstavniki agrarnih skupnosti.

 

V času od 3.7. do 15.9.2017 bo dokument javno razgrnjen na spletni strani Občine Bohinj

Vabimo vas, da nanj posredujete pripombe in predloge, in sicer po elektronski pošti na naslov obcina(at)bohinj.si ali po pošti na naslov Občina Bohinj, Trigavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.


Datoteke:

Strateski_koncept_trajnostnega_razvoja_planin_v_Obcini_Bohinj__Osnutek_.pdf2.6 M

<- Nazaj na: Spletne strani občine Bohinj______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30