Področje za turizem in gospodarstvo

SVETOVALKA III ZA TURIZEM, KMETIJSTVO IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Tanja Mencinger, dipl. pol.

Tel.: 04 577 01 28 
E-mail: Tanja Mencinger

Predstavitev del

 • vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah (investicijah),
 • oblikovanje predlogov sistemskih rešitev in drugih gradiv z delovnega področja,
 • priprava in vodenje postopkov pri finančnih programih občine na področju športa, kulture, zdravstva, izobraževanja, socialnega varstva in otroškega varstva, programov mladih in javnih del,
 • priprava programa in razvojnih usmeritev z delovnega področja ter opravljanje nadzora nad njimi in nad koriščenjem proračunskih sredstev,
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • priprava in sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov s področja družbenih dejavnosti,
 • opravljanje strokovno tehničnih opravil za delovne komisije z delovnega področja in občinski svet,
 • organiziranje in sodelovanje pri pripravi občinskih prireditev,
 • koordinacija in nadzor nad izvajanjem programov javnih zavodov s področja negospodarstva v okviru pristojnosti,
 • opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov in drugih gradiv z delovnega področja,
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji (obratovalni časi, prodaja blaga izven prodajaln, pavšalna turistična taksa…),
 • sodelovanje pri pripravi postopkov pri finančnih programih in razvojnih programih s področja kmetijstva in gospodarstva,
 • koordiniranje programov, ki se financirajo iz sredstev turistične takse, komunalne takse, koncesij, iger na srečo,…
 • priprava in vodenje postopkov pri finančnih subvencijah malega gospodarstva in podjetništva za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in razvoj podeželja na občinski ravni,
 • opravljanje strokovno-tehničnih opravil za delovne komisije z delovnega področja in občinski svet,
 • opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja.

 
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17
18
19
20 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017
četrtek, 19. oktober 2017