Arhiv obvestil

Režijski obrat Občine Bohinj, obvešča porabnike pitne vode na območju Bohinjske Bistrice, Bitenj, Lepenc, Loga, Broda, Savice, Kamenj, Polj, Laškega Rovta, Ribčevega Laza, Stare Fužine, Ukanca ter Nomenja, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnih sistemov Bohinjska Bistrica, Voje in Nomenj, da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben. [več]

[več]

 


OSKRBA S PITNO VODO - Ukrep prekuhavanja vode za porabnike pitne vode na vodovodnih sistemih Bohinjska Bistrica, Voje in Nomenj

27.04.2017 ob 08:44

Režijski obrat Občine Bohinj, obvešča porabnike pitne vode na območju Bohinjske Bistrice, Bitenj, Lepenc, Loga, Broda, Savice, Kamenj, Polj, Laškega Rovta, Ribčevega Laza, Stare Fužine, Ukanca ter Nomenja, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnih sistemov Bohinjska Bistrica, Voje in Nomenj, da je zaradi obilnih padavin, povečana motnost na izviru, zato je vodo pred uživanjem potrebno prekuhati. Ukrep velja do preklica obvestila. Prosimo za razumevanje! Priporočena navodila (v[več]

[več]

 


V sredo, 26.4.2017 ob 17.00 uri si lahko na televizijskem programu ATMTV ogledate prenos 20. redne seje Občinskega sveta Občine Bohinj. Sejo si lahko ogledate tudi na povezavi preko spleta: povezava. Posnetek seje pa bo v nedeljo 30.4.2017 ob 12. uri. Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bohinj, prva obravnava 2. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj, prva obravnava 3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavod[več]

[več]

 


Namera o oddaji dela zemljišča v najem

11.04.2017 ob 13:04

Skladno z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/1142/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Bohinj objavlja NAMERO O ODDAJI DELA ZEMLJIŠČA - del zemljišča s parc.št. 106/1 k.o. Bohinjska Bistrica v izmeri 150 m2. Oddaja v najem se bo izvršila na podlagi neposredne pogodbe.  Župan Občine Bohinj  Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.,l.r.[več]

[več]

 


Občinski svet Občine Bohinj, je na svoji 19. redni seji dne 30.3.2017 sprejel sklep, s katerim je ukinil status grajenega javnega dobra lokalnega pomena neprimičninama s parc. št. 1987/8 (ID 6467349) in 1990/2 (ID 6690750) obe k.o. Boh. Češnjica. Pristojni občinski upravni organ zato v tej zadevi izdaja ustrezno odločbo.[več]

[več]

 


Namera o oddaji premičnega premoženja v najem

06.04.2017 ob 15:00

Številka: 478-49/2017 Datum: 6. april 2017 Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)  in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Bohinj objavlja naslednjo: N A M E R O Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica, kot najemo[več]

[več]

 


Uporabnike na vodovodnem omrežju Stara Fužina obveščamo, da bo zaradi obnove vodovoda, v torek 4.4.2017, med 9. in 17. uro prekinjena dobava pitne vode. V naseljih Ribčev Laz in Ukanc pa bo v torek 4.4.2017, med 9. in 17. uro občasno prekinjena dobava pitne vode. Prosimo za razumevanje.[več]

[več]

 


Razglas o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja

03.04.2017 ob 10:54

Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi prvega odstavka 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) od 1. 4. 2017 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na področju celotne države. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objekti[več]

[več]

 


V četrtek, 30.3.2017 ob 17.00 uri si lahko na televizijskem programu ATMTV ogledate prenos 19. redne seje Občinskega sveta Občine Bohinj. Sejo si lahko ogledate tudi na povezavi preko spleta: povezava. Posnetek seje pa bo v nedeljo 2.4.2017 ob 12. uri. Dnevni red seje: 1. Zaključni račun Občine Bohinj za leto 2016 2. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma, prva obravnava 3. Poročilo o delu Policijske postaje Bled za leto 2016 na ob[več]

[več]

 


OSKRBA S PITNO VODO - Ukrep prekuhavanja vode v naseljih Stara Fužina, Ribčev laz in Ukanc

20.03.2017 ob 08:30

Režijski obrat Občine Bohinj, obvešča uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Ribčev Laz, Stara Fužina in Ukanc, da je zaradi rednih vzdrževalnih del, vodo pred uživanjem potrebno prekuhati. Obvestilo, oziroma ukrep velja do preklica. Prosimo za razumevanje! Priporočena navodila (vir, Nacionalni inštitut za javno zdravje)   Navodila o prekuhavanju vode   Potem ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto. Ker se pogoji delovanja na klice [več]

[več]

 


<< Začetek < Nazaj 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Naprej > Konec >>______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Maj - 2017
P T S č P S N
01 02 03 04
05
06 07
08
09 10
11
12 13 14
15 16
17
18 19 20 21
22
23
24 25 26 27 28
29 30 31  
četrtek, 11. maj 2017