Plakatirna mesta

Na podlagi 8. in 9. in 10. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) ter 8. in 30. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/99, 1/03) objavljam

 

POGOJE

za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Bohinj

 

  1. Občina Bohinj ponuja organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju: organizatorji) plakatna mesta za lepljenje in nameščanje plakatov z volilnimi sporočili ter pogoje za plakatiranje v Občini Bohinj.
  1. Za plakatiranje bodo namenjena določena plakatna mesta, ki so enakomerno razporejena po celotnem območju Občine Bohinj.
  2. Organizatorji naj v vlogi navedejo želeno število plakatnih mest, dimenzijo plakatov in njihovo količino.
  3. Organizatorji morajo vloge poslati najkasneje do srede 6. septembra 2006 na naslov: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom »volilna kampanja«.
  4. Občina Bohinj bo zbrala vloge organizatorjev in na podlagi načela enakopravnosti vsakemu organizatorju določila enako število brezplačnih plakatnih mest za osnovno informiranje volivcev v Občini Bohinj.
  5. Občina Bohinj bo ob upoštevanju enakih pravic za osnovno informiranje volivcev poskrbela za lepljenje prispelih plakatov na določena plakatna mesta v Občini Bohinj.
  6. Plakatiranje je dovoljeno tudi na oglasnih deskah, društev, če le-ta to dovolijo. Izjemoma je dovoljeno plakatiranje na individualnih objektih, če to dovoljujejo lastniki. Ne dovoli se plakatiranje po drevesih, vzgojno varstvenih ustanovah in sakralnih objektih.
    Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano. 
  1. Plakatiranje na določenih mestih bo mogoče od 22. septembra 2006 do 20. oktobra  2006 do 24.00 ure – v času volilne kampanje.

 

 

Številka: 041-3/2006

Bohinjska Bistrica, 17. avgust 2006

 

Županja

Občine Bohinj

Evgenija Kegl-Korošec, univ. dipl. inž. agr.,l.r.
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23 25 26
27 28 29 30