Razpis volitev

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06-UPB2) ter 30. in 64. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/99, 1/03) županja Občine Bohinj razpisuje

 

REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

NA OBMOČJU OBČINE BOHINJ

 

I.

 

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Bohinjska Bistrica, Stara Fužina – Studor, Srednja vas v Bohinju in Koprivnik – Gorjuše bodo v nedeljo, 22. oktobra 2006.

 

II.

 

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila se šteje 21. avgust 2006.

 

III.

 

Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.

 

Številka: 041-2/2006

Bohinjska Bistrica, 11. avgust 2006

 

Županja

Občine Bohinj

Evgenija Kegl-Korošec, univ. dipl. inž. agr.,l.r.
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017