Programi, ki se v občini Bohinj izvajajo z namenom zagotoviti boljšo kvaliteto življenja svojim občanom

Na območju občine izvajamo različne programe, ki jih ne nalaga zakonodaja, vendar pa z njimi lahko vplivamo na izboljšanje kvalitete življenja naših občanov. Posebna skrb je namenjena izdelavi in izvajanju programov s katerimi vplivamo na reševanje stisk najbolj ogroženih posameznikov ali skupin, kot so otroci, starejši, invalidi, odvisniki... Nosilci teh programov so največkrat nevladne organizacije, katerih neprofitna dejavnost temelji na prostovoljnem delu.

 

Enkratne denarne pomoči iz proračunskih sredstev občine

Občani lahko uveljavljajo pravico do enkratne denarne pomoči skozi celo leto. Z zagotavljanjem enkratne denarne pomoči iz proračunskih sredstev lahko posamezniku ali družini v kratkem roku omilimo socialno stisko. Za pridobitev pomoči je potrebno izpolniti vlogo in ji priložiti nekatera (v vlogi navedena) dokazila. Vlogo so pripravili na Centru za socialno delo Radovljica, kjer na podlagi naših pooblastil izvedejo celoten postopek. Vse dodatne informacije (in vlogo) lahko naši občani pridobijo na Centru za socialno delo Radovljica ali na Občinski upravi Občine Bohinj.

 

Preventivni programi za mlade

Posebna pozornost je namenjena izvajanju programov, ki v svoji vsebini izobražujejo in s tem usmerjajo v zdravo življenje s poudarkom na aktivni izrabi prostega časa mladih. Vsebine teh programov so vezane na področja socialne preventive kot so: različne vrste odvisnosti, zlorabe, žrtve nasilja in druge socialne stiske posameznikov in skupin.

  • Letovanje otrok se vsako leto izvede v sodelovanju z Zdravstvenim domom. Otroci so vključeni v program na predlog otroškega zdravnika. Občina iz proračuna zagotovi sredstva za sofinanciranje programa v skladu s predlogom posebne komisije, ki kot prvi kriterij upošteva socialne razmere družine iz katere otrok prihaja.
  • Program odkrivanja in preprečevanja vseh vrst zlorab se izvaja vsako leto za določeno starostno skupino učencev v osnovni šoli.
  • Drugi programi, ki se  ne izvajajo vsako leto.

 

Preventivni programi za druge družbene skupine

Ciljno skupino, za katero se programi izvajajo, predstavljajo že odrasli mladostniki in skupine, ki za svojo socializacijo ali rehabilitacijo potrebujejo vključitev v različne programe in se ne financirajo z drugih proračunskih področij (zdravljeni alkoholiki, brezdomci...).

 

Dejavnost Rdečega križa

Območna organizacija Rdečega križa Radovljica izvaja svojo dejvnost tudi na območju Bohinja v sodelovanju s krajevnimi odbori RK. V centralnem skladišču združenja  so na razpolago posteljnina, oblačila, obutev in podobno. V primeru hudih stisk so  na razpolago tudi paketi s hrano.
Krajevni odbor (KO) RK Bohinjska Bistrica  za območje celega Bohinja izvaja merjenje krvnega sladkorja in holesterola v krvi. Občani so o dnevih meritev predhodno obveščeni v Tedniku Občine Bohinj (Radio Triglav) in v Bohinjskih novicah. Na območju Bohinja delujeta tudi KO RK Stara Fužina in KO RK Koprivnik Gorjuše, ki izvajate program na področju posamezne krajevne skupnosti.

 

Dejavnost humanitarnih in invalidskih organizacij

Vsako leto objavimo razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Programe občina sofinancira v skladu s sprejetim Pravilnikom za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij.

 

Javna dela

V občini Bohinj se programi javnih del izvajajo vse od ustanovitve občine.  Izvajanje programov javnih del pomeni reševanje brezposelnosti težje zaposljivih oseb, zagotavljanje njihove socialne varnosti in opravljanje družbeno potrebnega dela.Vsako leto je (predvidoma v mesecu novembru) v Uradnem listu objavljen javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del v RS za prihodnje leto. Namen razpisa je izbor lokalnih zaposlitvenih programov, ki so namenjeni vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelnih oseb ter se organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. V programe javnih del se vključijo ciljne skupine brezposelnih oseb, ki so jih določile posamezne območne službe Zavoda. V posamezni program se brezposelna oseba lahko vključi edino v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje – Uradom za delo Radovljica.
Po objavi razpisa Zavoda RS za zaposlovanje  v UL RS, na Občinski upravi pripravimo informacijo in razpisno dokumentacijo za vse zainteresirane za izvajanje programov v naši občini. Informacije objavimo tudi v Bohinjskih novicah in v Tedniku Občine Bohinj na Radiu Triglav Jesenice.

 

Varna hiša

Občina Bohinj je skupaj z ostalimi občinami Gorenjske soustanoviteljica Varne hiše Gorenjske. Varna hiša je namenjena ženskam žrtvam nasilja v družini, ki se v program lahko vključijo same ali z otrokom. Tel. št. za pogovor v stiski ali za odhod na varno: 051 200 083.

 

Preprečevanje odvisnosti

Na področju preprečevanja različnih oblik odvisnosti pripravimo letni program aktivnosti, ki se v največjem obsegu izvede v novembru – mesecu boja proti odvisnosti. S programom želimo informirati in ozaveščati lokalno skupnost  o prednostih zdravega življenja, aktivni izrabi prostega časa in predvsem o pozitivni samopodobi mladih.
Program je sestavljen iz nagradnega natečaja, predavanj, delavnic, športnih, kulturnih in družabnih prireditev, razstav, ..
Ciljno skupino predstavljajo otroci v vrtcu, učenci v osnovni šoli, mladostniki, starši in druga zainteresirana javnost.
Podrobnejši program bomo predstavili na spletnih straneh občine v mesecu oktobru.
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23 25 26
27 28 29 30