Vloge in obrazci

OBVESTILO O NAČINU PLAČILA UPRAVE TAKSE

V skladu z 8. členom Opens external link in new windowZakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. Opens external link in new window106/10 - UPB5, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZeIP-J in 32/16) se takse plačujejo v gotovini oziroma z elekronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti.

Upravno takso je potrebno poravnati na spodaj navedene transakcijske račune:

1. Upravne takse iz upravnih dejanj - tarifna št. 1-11, 37, 37a in 84

  • transakcijski račun št.: SI56 0110 0404 0309 120
  • sklic: 11 75035-7111002-2017

2. Upravne takse s področja prometa in zvez - tarifna št. 30

  • transakcijski račun št.: SI56 0110 0404 0355 195
  • sklic: 11 75035-7111207-2017

3. Podračun za plačilo zamudnih obresti od upravnih taks:

  • transakcijski račun št.: SI56 0110 0404 0360 045
  • sklic: 11 75035-7111371-2017

Takse se plačujejo samo za vloge pri katerih je v opisu navedena višina upravne takse.


.
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Junij - 2017
P T S č P S N
 
01
02
03
04
05
06
07
08 09 10 11
12
13 14 15 16 17 18
19
20
21
22
23 24 25
26 27 28 29 30  
četrtek, 01. junij 2017