Pomembne informacije na področju socialnega varstva

Center za socialno delo Radovljica, Kopališka 10, 4260 Radovljica (tel.št. 04 537 14 00) v skladu z zakonskimi pooblastili za občino Bohinj izvaja  naloge na področju varstva družine, rejništva in posvojitev, denarne socialne pomoči, skrbništva, starševskega varstva,družinskih prejemkov,otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju, varstva starejših oseb in invalidov.

Pomoč družini na domu:  Vse informacije v zvezi z vključitvijo v program se dobijo pri vodji in koordinatorki programa za Bohinj ga. Zorč na tel št. 04 577 84 10.

Zavod sv. Martina Srednja vas, Srednja vas 33/a, 4267 Srednja vas (tel št. 04 577 84 10) sprejema v domsko oskrbo tudi naše občane in izvaja pomoč družini na domu za občino Bohinj.

Delavka Centra za socialno delo Radovljica je med 9. in 11. uro na razpolago našim občanom v sejni sobi občine Bohinj vsak 1. torek v mesecu.

Varna hiša Gorenjske za ženske (in otroke) žrtve nasilja v družini (tel. št. 051 200 083).
Pravico do državne pokojnine lahko pridobi oseba s stalnim bivališčem v RS, ki po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nima pravice do pokojnine ter njeni lastni dohodki ne presegajo premoženjskega cenzusa za pridobitev pravice do varstvenega dodatka, če je dopolnila 65 let in je imela med 15. in 65. letom starosti vsaj 30 let prijavljeno stalno bivališče na območju RS oziroma v državi članici evropskega gospodarskega prostora. Pravico uveljavite na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, OE Kranj, Stara cesta 11, 4000 Kranj, tel.št. 04 280 95 50.

Na Območnem združenju Rdečega križa Radovljica, ki pokriva tudi področje občine Bled in Bohinj (Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, tel.št. 579 16 80) so na razpolago oblačila, obutev, posteljnina in paketi s hrano.

Cene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Ekonomska cena storitve na uro 18,09 EUR. Od tega pokrije občinski proračun stroške vodenja in  60% cene, tako, da znaša cena za uporabnika:

na uro opravljeno ob delovnikih in sobotah 6,01 EUR
na uro opravljeno v nedeljo 8,41 EUR
na uro opravljeno na dan državnega praznika 9,01 EUR______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23 25 26
27 28 29 30